زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

“حذف هزینۀ انتقال خط برق المار و قیصار از بودجۀ سال۱۴۰۰ تبعيض آميز است”

24 Jan 2021 - 14:34
24 Jan 2021 - 14:34

ميمنه(پژواک،٥ دلو ٩٩): باشندگان فارياب، حذف هزینۀ انتقال خط برق ولسوالی های المار و قیصار از بودجۀ سال ۱۴۰۰ را برخلاف تعهدات حکومت به مردم اين ولايت، تبعيض آميز مى خوانند و هشدار مى دهند که اگر دراين مورد تجديد نظرنشود، به حرکت هاى مدنى دست خواهند زد.
اعضاى شورای ولایتی و شماری از باشندگان ولایت فاریاب، مى گويند که کار بند آبگردان المار به هزینه ۵۳ میلیون دالر در سال ۱۳۸۷ آغاز گرديد؛ اما پس از ده سال، قرارداد آن لغو و تمامى مواد ساختمانی آن در بازار فروخته شد؛ همچنان قرارداد پروژه بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکوت نيز چهار سال قبل به هزینه ۳۷ میلیون دالر صورت گرفت؛ اما طی این مدت چهار درصد کار انجام نشده و شرکت قراردادی، به دلیل پرداخت نشدن پول از جانب دولت، کار پروژه را توقف داد.
آنها مى گويند که رئیس جمهور غنى، بارديگر انتقال برق ولسوالی های المار و قیصار را به مردم فاریاب وعده داد؛ اما خلاف وعده اش هزينۀ آن از بودجه ۱۴۰۰ حدف گرديد.
محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب به پژواک گفت: «برخی مقامات مرکزی به اساس تبعیضى که دارند، نمى خواهند پروژه های ملی در این ولایت دور افتاده تطبیق گردیده فقر و بیکاری رفع و اقتصاد مردم بالا رود.»
وی افزود که انتقال برق ولسوالی های المار و قیصار۳۰ میلیون دالرهزینه بر میدارد، رییس جمهور دو بار به محضر مردم فاریاب، وعده تامین هزینه انتقال برق ولسوالی یاد شده را سپرد، شرکت برشنا پیوسته متعهد بود تا کار عملی را آغاز کند؛ اما برخلاف همه تعهدات، وزارت مالیه این پروژه حیاتی را از بودجه سال ۱۴۰۰ حذف کرده است.
موصوف گفت: «ولایت فاریاب از دید مقامات مرکزی افتاده است، یکبار دیگر به رییس جمهور صدا می زنيم که به وعده هایش عمل نموده، پروژه هايی را که در بند وزارت ها اسیراند، آزاد سازد. »
محمد نادر سعیدی عضو شورای ولایتی که باشنده ولسوالی قیصار است گفت که باشندگان قیصار و المار، در حمایت از این حکومت صدها جوان شانرا از دست داده اند، هزاران خانواده دراين ولسوالى ها متضرر و آواره شدند، سالهاست با قبول تمام مشکلات و بدبختی ها به امید تمدید شبکه برق زندگی می کنند؛ اما حالا میشنوند که از بودجه سال ۱۴۰۰ بیرون کردند.»
وی هشدار داد: «اگر هزینه انتقال برق المار و قیصار شامل بودجه نشود، باشندگان این ولسوالی ها راه مواصلاتی هرات با شهر میمنه را مسدود و دست به حرکت های مدنی خواهند زد.»
حاجی غلام سخی یکی از متنفذین ولسوالی المار، به پژواک گفت که بیش از یکصد هزار باشنده این ولسوالی، از سال ها بدینسو در آرزوی روشنایی برق هستند، شب و روز را با وعده های میان تهی مقامات سپری می کنند.
موصوف افزود که باشنده هاى المار، ده سال پیش از هر فامیل ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار افغانی پول جمع آوری کرده و با اين پول، شش جریب زمین را از مرکز ولسوالی خریداری نموده به خاطر تاسیس سب استیشن، و اسناد آنرا به ریاست برشنا سپردند، هر ساله مصارف تمدید لین برق این ولسوالی و قیصار شامل بودجه مى گردد؛ اما روی انگیزۀ نامعلوم دوباره حذف میشود.
وی افزود که اگر برق در المار انتقال شود، به افکار و زندگی مردم تغیيرات به وجود می آید، به تلویزیون، تکنالوژی بیشتر نزدیک میشوند اقتصاد شان رشد می کند. وقتی افکار عامه بالا رفت، علم و دانش زیاد شد، در بهبود امنیت موثر واقع میگردد.
انجنیر ولی محمد اورتاق رئیس برشنا شرکت درفاریاب، به پژواک گفت که پروژه برق رسانی ولسوالی های المار و قیصار به شمول مسیر لین ۱۱۰ کیلوولت، احداث سب استیشن ها و شبکه های شهری در ماه ثور سال ۱۳۸۸ توسط “واپیکا” سروی شده و بر اساس پیشنهاد وزارت انرژی و آب در سال ۱۳۹۷شامل بودجه گردید و تطبیق پروژه مذکور به اساس تصمیم ریاست جمهوری، به دافغانستان برشنا شرکت محول شد.
وى افزود که ریاست عمومی برشنا شرکت، اسناد تخنیکی و تدارکاتی پروژه را کار نمود و از وزارت مالیه خواست تا از طریق تدارکات ملی به داوطلبی بسپارد؛ اما وزارت مالیه در کود بودجوی(٨٣٠٠٥٠) سال ۱۳۹۹ خویش صرف ۲۰ میلیون افغانی اختصاص داد؛ در حالیکه به اساس اسناد تخنیکی ترتیب شده، پروژه به بیش از ۳۰ میلیون دالر ضرورت دارد.
او اضافه کرد: «می بایست تا ختم سال ۹۹ پروسه تدارکاتی پروژه انتقال برق تکمیل و کار آن در سال ۱۴۰۰ آغاز می شد؛ اما عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه، به جواب مکتوب شرکت برشنا چنین حکم داده است:[ ریاست برشنا شرکت می تواند وجوه مورد ضرورت پروژه انتقال برق ولسوالی های المار و قیصار را در سال ۱۴۰۰ به کمیتۀ بودجه پیشکش نماید تا از جانب آنها با درنظرداشت امکانات مالی، تصمیم اتخاذ گردد].»
رییس شرکت فاریاب، برشنا گفت که از حکم معینیت مالی وزارت مالیه، چنین استنباط می گرددکه پروژه المار و قیصار در سال ۱۴۰۰ عملی نمی گردد.
فرید نوشت معاون سخنگوی وزارت مالیه، به پژواک گفت که کمیته بودجه متشکل از نمايندگان چندین اداره، فیصله نموده است که در سال مالی ۱۴۰۰، آنعده از اداراتى که عوایدی می باشد، پروژه های شان به هیچ صورت از جانب حکومت تمویل نمی شود.
وی افزود که پرژه انتقال برق المار و قیصار مربوط برشنا شرکت می باشد و از طرف آن اداره تمویل و تطبیق می گردد.
پژواک، طی یک هفته چندین بار از بشیر خان احمد زی رییس دفتر ریاست عمومی دافغانستان برشنا شرکت و نیز از سخنگوی آن اداره خواست که در مورد پروژه انتقال برق المار و قیصار و همچنان در رابطه به اظهارات سخنگوی وزارت مالیه، ابراز نظر نمایند؛ اما وى حاضربه پاسخگويى نشد.
اما وحيد توحيدى سخنگوى شرکت برشنا، در آخرین تماس با خبر نگار پژواگ گفت که خوشبختانه پروژه اى نيست که از سوى اين شرکت تطبيق نشده باشد؛ اما اين پروژه مربوط به وزارت ماليه است ومسئولان شرکت برشنا در خصوص آن چيزى گفته نمى توانند.

بازدیدها: 70

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر