زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

قیمت آرد، طلا، موادسوخت و تيل دیزل در شهرکابل کاهش یافته است

قیمت آرد، طلا، موادسوخت و تيل دیزل در شهرکابل کاهش یافته است

author avatar
6 Feb 2021 - 15:00
قیمت آرد، طلا، موادسوخت و تيل دیزل در شهرکابل کاهش یافته است
author avatar
6 Feb 2021 - 15:00

کابل(پژواک،۴ دلو٩٩): در شهر کابل امروز نسبت به شنبه گذشته، قيمت روغن افزایش و از آرد، طلا، مواد سوخت و دیزل کاهش را نشان مى دهد؛ اما نرخ سایر مواد اولیۀ ضرورى، بدون تغییر باقی مانده است.

محمد اميد حسين از عمده فروشان مواد خوراکه در بازار مندوى شهر کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقی، از ١٧٠٠ به ١٦٥٠ افغانى کاهش پیدا کرده است.

به گفتۀ موصوف، به دليل کاهش واردات و افزایش تقاضا، نرخ ١٦ لیتر روغن مالیزیایی، از ١٤٥٠ به ١٥٠٠ افغانى افزایش یافته است.

اما وى افزود که امروز نسبت به هفت روز قبل، قيمت فروش عمدۀ ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى۲۴۰۰ افغانى، ٤٩ کيلوگرام بورۀ هندی ٢٢٥٠ افغانى، یک کیلوگرام چای سبز اندونیزیایی ٣٢٠ افغانی،  و يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ٣٢٠ افغانى بدون تغییر باقی مانده است.

قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

حامد صوفى زاده از پرچون فروشان مواد خوراکى، در مارکيت مواد خوراکه فروشى دهن باغ شهرکابل، گفت که امروز قیمت فروش پرچون ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى ١٧٥٠ افغانی، ۵۰ کيلوگرام بورۀ هندی ٢٣٠٠ افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى٢۴۵٠ افغانى، ١٦ لیتر روغن مالیزیایی  ١۵۵٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣۳۰ افغانى و یک کیلوگرام چای سیاه افریقایی ۳۵۰ افغانى مى باشد.

قیمت تیل دیزل کاهش یافته است.

به اساس معلومات يک تن از کارکنان تانک تيل “هاشمی” در چهارراهى تایمنی شهرکابل، امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت يک ليتر ديزل از ۴۶ به ٤٥ افغانى  کاهش یافته است.

اما اوگفت که فى ليتر تيل پترول چون هفت روز پیش، به ٤٠ افغانى فروش مى شود .

به همين گونه، محمد شریف از گازفروشان در ساحۀ کلوله پشتۀ شهرکابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز چون شنبۀ گذشته، يک کيلو گاز مايع را ۵۵ افغانی مى فروشد.

در قيمت مواد سوخت نيز کاهش آمده است.

قدرت الله از چوب فروشان چهارراهى شهيد شهر کابل، به پژواک گفت که قيمت یک خروار چوب بلوط بى پوست، به دليل کاهش تقاضا، از ٨٤٠٠ به ٨٠٠۰ افغانى؛ قیمت یک تُن زغال سنگ، از ٧٠٠٠ به ۶٥۰۰ افغانی؛ و قيمت یک خروار چوب ارچۀ سرخ، از ٨٤٠٠ به ٧٩٠٠ افغانی کاهش پیدا کرده است.

قيمت طلا در این هفته کاهش را نشان مى دهد.

محمد جاوید از طلافروشان در بازار لیسه مریم شهرکابل گفت که امروز چون شنبۀ گذشته، یک گرام طلای روسی عيار٥٨٥ از ٢٨٠٠ به ٢٦٥٠ افغانى و يک گرام طلاى عربى عيار ٧٥٠ از ٣٧٥٠ به ٣٦٥٠  افغانى کاهش يافته است.

Views: 987

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر