زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

واردات سیت‌های مبایل بدون جوازنامه ادارۀ اترا ممنوع گردید

13 Feb 2021 - 15:43
13 Feb 2021 - 15:43

کابل (پژواک، ٢٥ دلو ٩٩): اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) می گوید که منبعد، واردکنندگان سیت‌های مبایل در کشور، مکلف اند تا جوازنامه ادارۀ اترا و سند معیار تولیدات و تاییدی IMEI را از کمپنی‌ مبایل‌های مربوطه داشته باشند.
دريک خبرنامه که از طرف اترا، امروز ٢٥ دلو منتشر شده، آمده است که در جلسه اخير بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی در مورد پیشنهاد شماره ٩٤ ریاست حقوق و جواز؛ تصمیم گردفته شد که پس از ای، موضوع واردات سیت‌های مبایل نیز در زمره جوازنامه‌های تورید وسایل مخابراتی شامل گردد؛ تا اینکه جلو واردات مبایل‌های بی کیفیت، کاپی و دارای IMEI کود جعلی در کشور گرفته شود.
منبع افزوده است که همچنان، از طرف بورد اداره اترا، به ریاست حقوق و جواز هدایت داده شد تا این تصمیم را با واردکنندگان سیت‌های مبایل، تجارملی، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، لوی څارنوالى گمرکات زمینی و میدان‌های هوایی، ادارات حراست از قانون و ارگانهای ذیربط دیگر ابلاغ نمایند.
در خبرنامه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی، این گام را درجهت تطبیق بهتر طرزالعمل جلوگیری استفادۀ مبایل‌های مفقودی برداشته، که با این کار از دزدی مبایل‌ها، جرایم امنیتی و جرایم دیگر جلوگیری و سطح مشکلات صحی و امنیتی که از طریق مبایل‌های دارای IMEI کود جعلی برای شهروندان کشور پیش می‌آید، کمتر خواهدشد.
منبع گفته است که بر اساس تصمیم بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، منبعد واردکنندگان سیت‌های مبایل در کشور مکلف اند؛ تا جوازنامه اداره اترا و سند معیار تولیدات و تاییدی IMEI را ازکمپنی‌ مبایل‌های مربوطه داشته باشند.
بر اساس این تصمیم؛ پس از این در گمرکات کشور، تنها همان سیت‌های مبایل وارداتی تشریح می‌شوند و نیز اجازه فروش به بازار را دارند که واردکنندگان آنها جوازنامه تورید وسایل مخابراتی اداره اترا و همچنان تصدیق کیفیت و IMEI کود معیاری را از کمپنی مبایل‌های مربوطه داشته باشند.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی، این گام را درجهت تطبیق بهتر طرزالعمل جلوگیری استفادۀ مبایل‌های مفقودی برداشته، که با این کار از دزدی مبایل‌ها و جرایم امنیتی جلوگیری خواهد نمود، مصئونیت حریم شخصی و دیتایې مردم تامین، و سطح مشکلات صحی و امنیتی که از طریق مبایل‌های دارای IMEI . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر