زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

ادعای انجوها: حرکت های اخیرحکومت فعالیت های ما را با مشکل مواجه کرده است

ادعای انجوها: حرکت های اخیرحکومت فعالیت های ما را با مشکل مواجه کرده است

author avatar
5 May 2021 - 10:05
ادعای انجوها: حرکت های اخیرحکومت فعالیت های ما را با مشکل مواجه کرده است
author avatar
5 May 2021 - 10:05

کابل (پژواک،۱۵ ثور۱۴۰۰):  برخی مؤسسات غیر دولتی(NGO)، ارسال مکتوب دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، عنوانی ادارات حکومتی به ارتباط منع هرگونه قرارداد با این موسسات و برخی مواد “چارچوب تهیه شده” دراین مورد را، دخالت در کار شان دانسته می گویند که در پی این اقدام، شماری از قراردادها در سال روان مالی معطل می باشند.

نمایندگان موسسات یادشده، بر برخی از مواد “چارچوب تهیه شده” از سوی حکومت، اعتراض داشته، آنرا به نحوی دخالت در کار شان دانسته و گفته اند که باید این چارچوب مورد تعدیل قرار گیرد.

اما مسئولین حکومت می گویند که درحال حاضر، روی بیشترین پروژه ها در کشور کار جریان دارد، هرگاه انجوها در مورد این چارچوب  ملاحظاتی دارند، آن موارد نیز تعدیل می گردد.

 دفترمعاونت اول ریاست جمهوری: امضای هرگونه قرارداد با انجوها ممنوع می باشد

دفترمعاونت اول رئیس جمهور در ماه دلو سال ۱۳۹۹، مکتوبی را عنوانی معاونت دوم جمهوری ارسال نموده، که درآن گفته شده است: «تا ساختن یک چهار چوب برای فعالیت انجو­ها، تمامی اداره­های دولتی از امضای هر گونه قرارداد و تفاهمنامه با نهادهای غیردولتی اعم از ملی و بین‌المللی، خود داری کنند.»

منبع درادامه نوشته است که از زمان ابلاغ دستورالعمل، تا ابلاغ سند واحد مربوط، امضای هر نوع قرارداد یا تفاهمنامه با نهادهای غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، به صورت مستقل ممنوع و فاقد اعتبار بوده و در صورت ارتکاب، علاوه بر اینکه تمام مسئولیت متوجه امضا کننده می باشد، با مرتکب طبق مقررات مربوط به تخلفات اداری، برخورد خواهد شد.

انجوها: حرکت های اخیر حکومت کار ما را مشکل ساز ساخته است

حمید عزیزی  رئیس «مرکز اجتماعی معلولین» به آژانس خبری پژواک گفت که اگر حکومت در تصمیم‌ خود تجدید نظر نکند، هیچ دونری حاضر نخواهد شد با این شیوه برای انجوها فند ریزنگ نماید، که درنتیجه فعالیت تمام انجوها در افغانستان  متوقف  شده، که این یک جفای بزرگ در حق مردم افغانستان خواهد بود .

به باورحمید عزیزی، نهادهای مدنی و انجو­ها در شکل گیری ساختار حکومت و ترویج دموکراسی در کشور، نقش بارز داشته و نباید نقش اساسی آنان نادیده گرفته شود و فعالیت های آنان محدود گردد.

در عین حال یک کارمند انجوی داخلی که نخواست نامش در گزارش نوشته شود، به پژواک گفت که حرکت های اخیر حکومت افغانستان، کار انجوها را با چالش مواجه نموده است.

وی افزوده است: «مکتوب های فرستاده شده و چارچوب آماده شده مشکلات زیادی را خلق کرده است، مهمتر ازهمه  دو مشکل بزرگ، یکی اینکه پروژه‌ها در حال حاضر متوقف شده اند، دیگر اینکه هرگاه پروژه ها امضا نشود، نهادهای جامعه مدنی پروژه های شان را پس می گیرند، خیلی نگران کننده است.»

موصوف در ادامه اضافه کرد: «دونرها از تمویل پروژه­ها جلوگیری می کنند. به طور مثال، در افغانستان احتمال خشکسالی در ولایات پیش بینی شده است؛ اما با همین مکتوب و ممنوعیت قراردادهای نهادهای دولتی با غیردولتی، بسیاری پروژه ها در این بخش را برای افغانستان از دست دادیم. و دونرها پروژه های شان را پس گرفته اند.»

این منبع، به “چارچوب تهیه شده” دراین بخش نیز اشاره کرده گفت: «در این چارچوب آمده است که باید پروژه ها از سوی حکومت مدیریت شود؛ اما انجوها به خصوص انجوهای بین المللی این موضوع را نمی پذیرند.»

موصوف خاطر نشان کرد که به اساس این چارچوب، تصمیم اتخاذ گردیده که گزارش دهی آنلاین انجوها از بین برود و یک تشکیل جدید در معاونت اول ریاست جمهوری ایجاد شده که مرحله پروسس پروژه ها را با مشکل روبرو می کند؛ زیرا وزارت اقتصاد برای طی مراحل کارهای پروژه ها، یک تشکیل بسیار بزرگ دارد که با این تشکیل کوچک در معاونت اول ریاست جمهوری، نمی توان کارهای پروژه هارا پیش برد.

وی نیز هشدار داد درصورتی که در مورد این چار چوب تجدید نظر نشود، فعالیت انجوها که سالانه صدها پروژه مختلف را در مرکز و ولایات افغانستان پیش می برند، محدود خواهد شد.

چارچوبی که به اساس آن قراردادهای انجو صورت خواهد گرفت:

حکومت افغانستان جهت پیشبرد فعالیت انجوها، چارچوبی  را زیرعنوان «عقد قراردادها و تفاهمنامه­ها با موسسات غیر دولتی (NGOs)» تهیه کرده است.

این چارچوب در۱۳ صفحه دارای بخش­های مقدمه، مبنا، اهداف، ساحه تطبیق، بررسی میکانیزم و مشکلات موجود، نبود مودل(نمونه) قرارداد واحد، نظارت، گزارشدهی، مراحل تنظیم و تطبیق قراردادها و تفاهمنامه، وظایف و صلاحیت های کمیته نظارت از قراردادها و تفاهمنامه ها، مراحل عقد قرارداد و تفاهمنامه، میکانیزم نظارت توسط وزارتخانه و ادارات دولتی، کمیته نظارت از قراردادها و تفاهمنامه ها، میکانیزم گزارشدهی، مسئولیت­های ادارات و طبقه بندی موسسات غیر دولتی (NGOs) می­باشد.

به اساس همین چارچوب، قراردادهای انجوها با ارگان های دولتی صورت خواهد گرفت.

انجوها: چارچوب ناقص بوده  و در مخالفت با قانون انجوها می باشد، باید تعدیل شود

کاپی چارچوب بررسی شده ازسوی نمایندگان انجوها نیز در دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته است که در هر بخش آن انتقادات انجوها درج می باشد.

یک تن از رؤسای یکی از انجو­های داخلی در کابل که از ذکرنامش در گزارش خود داری می کند، به پژواک گفت که نمایندگان تمام انجو­ها مشترکاً این طرح را بررسی کرده اند و در اکثر بخش­های آن ملاحظه دارند.

به گفتۀاو، اولین ملاحظه انجوها  درمورد پاراگراف دوم بخش مقدمه این چارچوب می باشد.

وی گفت: «کلمۀ “مدیریت بهتر” تفسیر برانگیز است. لازم است به جای این اصطلاح، از کلمه “نظارت بهتر” و “هماهنگی بهتر” استفاده شود. »

موصوف خاطر نشان کرد که انجوها به بخش های دیگر این چارچوب (۱- مرحله تنظیم قراردادها و تفاهمنامه ها ۲- مرحله مدیریت و تطبیق قراردادها و تفاهمنامه ۳- مرحله اختتام قراردادها و تفاهمنامه ها) نیز ملاحظاتی دارند.

افزون برآن، مسئولان انجو ها گفته اند که باید میعاد زمانی برای این سه مرحله تعیین شود و تمام استثناآت که برای تمدید زمان مطرح است، باید در این چارچوب واضح شود تا باعث ایجاد ابهامات در کار نگردد.

به گفتۀ منبع، به همین ترتیب بالای اکثر مواد شامل این چارچوب ملاحظاتی وجود دارد و تمام انجوها خواستار آوردن اصلاحات در این چارچوب می باشند.

حمید عزیزی رئیس «مرکز اجتماعی معلولین» دراین مورد گفت که حکومت افغانستان به دنبال فیصله شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، چارچوبی را برای فعالیت انجو­ها تهیه کرد؛ اما انجو­هایی که روی برخی موارد این سند ملاحظاتی داشته اند گفته اند  تا زمانی که در این چار چوب اصلاحات لازم آورده نشود، آن را نمی پذیرند.

وی در ادامه افزود:« این چارچوب نه تنها برای انجوها قابل قبول نیست، بلکه دونرانی که در افغانستان کار میکنند نیز با این چارچوب حکومت موافق نیستند؛ زیرا دونران به دلیل موجودیت فساد اداری، بالای حکومت افغانستان اعتماد ندارند.»

کارمند یک انجوی داخلی که نخواست نامش در گزارش ذکرشود، گفت که حرکت های اخیرحکومت افغانستان، فعالیت انجوها را با چالش مواجه نموده است.

وی افزود: «مکتوب فرستاده شده و چارچوب آماده شده ازسوی حکومت، مشکلات زیادی را خلق کرده است.»

ادارات حکومتی: تا شکل گیری چارچوب، برنامه­های مشترک با انجوها به حالت تعلیق درآورده شده است

بیشتر فعالیت های انجوها در بخش های معارف، صحت و بازسازی می باشد که در همکاری با وزارت های معارف، صحت عامه و احیا و انکشاف دهات، خدماتی را برای مردم در دورترین نقاط کشور عرضه می کنند.

مسئولین مطبوعاتی برخی ادارات ذیربط حکومت، درحالیکه  در این مورد جزییات بیشتر نمی دهند؛ اما با ارایه اظهارات متفاوت  می گویند که هر دو اقدام یادشده، باعث سکتگی در تطبیق پروژه ها نشده است.

فریدون آژند سخنگوی وزارت انکشاف دهات به پژواک گفت که این وزارت، تا شکل گیری چارچوب جدید، برنامه­های مشترک را که با انجو ها داشت، به حالت تعلیق درآورده است.

او افزود: «ما بیش از ۹۰ درصد پروژه های خود را به کمک شورای انکشافی تطبیق می نماییم و با موسسات کمتر کار می کنیم.  برای وزارت هیچ مشکلی را به وجود نیاورده است و برای آغاز دوبارۀ کار پروژه‌های متوقف شده، منتظر دستورحکومت هستیم.»

بربنیاد معلومات موصوف،  فاز دوم برنامه دسترخوان ملی که کار آن با همکاری انجوها پیش برده می شد، عملاً شروع شده است؛ زیرا معاونت اول برای این برنامه نظر به اهمیت آن، استثنا قایل شده و به آن اجازه تطبیق داده است.

در کاپی مکتوب متحد المال شماره (۵۹۲۹) زیرعنوان «تفاهمنامه و قراردادهای برنامه اضطراری و بشردوستانه» که از سوی دفتر معاونت اول ریاست جمهوری که در ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ عنوانی اداره امور ریاست جمهوری فرستاده شده، آمده است: «با درنظر داشت مراتب فوق و به منظور جلوگیری از احتمال مسترد شدن پول‌های برنامه‌های اضطراری، ادارات دولتی و غیر دولتی، می‌توانند الی نهایی سازی چارچوب تهیه شده توسط مشاوریت ارشد حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری، معلومات تفاهمنامه هایی را که استعجالیت دارند، در جدول ضمیمه شده، خانه پری و به معاونت اول ریاست جمهوری ارسال نمایند؛ تا در زمینه اجراآت به موقع صورت گیرد.»

از سویی هم غلام دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه، به آژانس خبری پژواک گفت که آن پروژه های صحی که از طریق انجو ها در مرکز و ولایات پیش برده می شوند، تا هنوز میعاد قراردادهای آنها تکمیل نشده است؛ زیرا اکثراً قرارداد­ها دو سال قبل و سه سال قبل عقد می گردد.

موصوف افزود قراردادهایی که زمان شان تکمیل می شود، برای تمدید آن اعلان مجدد جریان دارد و مشکلی در این بخش  موجود نیست.

نجیبه آرین سخنگوی وزارت معارف، همچنان به پژواک گفت که پروژه های وزارت معارف، با انجو­ها ادامه دارد و از آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون، حدود ۵۰ پروژه در بخش­های مختلف با انجوها قرارداد  شده است.

وی جزییات بیشتردر زمینه ارایه نکرد و افزود: «تمام اسناد برای پروژه ها شریک شده است، بر اساس استعجالیت موضوع، پاسخ را به اسرع وقت دریافت کرده ایم و تفاهمنامه امضا شده و طی مراحل قانونی جریان دارد.»

به گفتۀ او این پروژه ها در ولایات تخار، ارزگان، بامیان، بلخ، هرات، کندهار، غور، ننگرهار و… در بخش های تهیه تجهیزات، تعلیم، ایجاد صنوف محلی و کورس های سوادآموزی، و ورزش دختران عقد شده است.

کارشناسان: فعالیت انجو­ها باید در محور یک چارچوب باشد 

قیس محمدی استاد در یکی ازپوهنتون های خصوصی و از آگاهان امور اقتصادی، تهیه چارچوب برای فعالیت انجوها از سوی حکومت را ستود و گفت که هرنوع فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی که صورت میگیرد، باید در محور یک چارچوب باشد.

اما وی افزود که باید در این چارچوب، خواسته ها و فرمایش­های انجوها نیز مد نظر گرفته شود، تا مانع فعالیت آنها نگردد؛ زیرا این نهادها خدمات شایانی را انجام می دهند و معمولا مسئولیت­هایی را می گیرند که حکومت از انجام آن عاجزمی باشد.

او به عدم مداخله حکومت در امور کاری انجو­ها اشاره کرده افزود: «البته این چارچوبی که از سوی حکومت ساخته شده، به هیچ وجه به حکومت صلاحیت هایی را نمی دهد که در امور اصلی واساسی انجو­ها دخالت کنند.»

موصوف در ادامه علاوه کرد که باید مطابق با خواست انجوها در این چارچوب تغییرات آورده شود.

اما رمضان بشردوست نماینده مردم کابل درولسی جرگه و وزیر پیشین پلان کشور، به پژواک گفت: «انجوها در افغانستان کار خیریه نمی کنند، بلکه کار شرکت را پیش می برند…… باید یک چار چوب برای فعالیت شان آماده می شد.»

موصوف در ادامه افزود: «متاسفانه در افغانستان هیچ چیز به نفع مردم نبوده است، نه حکومت ونه انجوها کارموثر برای مردم نکرده،  ۹۹ فیصد  کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته حیف ومیل شده است…..»

وزارت اقتصاد: چارچوب نهایی نیست، نظریات موسسات غیردولتی در آن گنجانده می شود

صبور نریمان سخنگوی وزارت اقتصاد به پژواک گفت مکاتیبی که از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور، به تمام ادارات دولتی به شکل متحد المال فرستاده شده، هدف آن تقویت کارایی و مؤثریت موسسات غیردولتی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین موسسات، تمویل کنندگان و دولت، تامین شفافیت کار انجوها، تقویۀ انکشاف پایدار و متوازن و تقویه سیستم گزارش‌دهی مؤسسات به دولت می باشد.

وی افزود: «چارچوب صرفاً روی عقد تفاهم‌نامه‌های ارگان‌های دولتی با موسسات غیردولتی متمرکز بوده، که از سوی واحد حقوقی مقام ریاست جمهوری و معاونت اول ریاست جمهوری تهیه شده و متحدالمال همین مسوده، به تمام موسسات غیردولتی و نهادهای ذیربط فرستاده شده است.»

موصوف در مورد انتقادات انجوها گفت که نظریات موسسات غیر دولتی جلب گردیده، هنوز کار چارچوب نهایی نیست و می‌تواند نظریات موسسات غیردولتی را در خود بگنجاند.

وی اضافه کرد که با صدور این مکاتیب، هیچ سکتگی در کار موسسات غیر دولتی پدید نیامده و تطبیق پروژه‌های موسسات، با درنظرداشت استعجالیت و اهمیت زمانی و پروژوی شان، همچنان ادامه داشته و حتی بسا پروژه‌های جدید هم منظور گردیده است، که تطبیق آن برای عرضۀ خدمات و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، حایز اهمیت فراوان بوده و کار منظوری پروژه‌های جدید نیز همچنان ادامه دارد.

به گفتۀ وی، در حال حاضر موسسات غیر دولتی، در حدود سه هزار پروژه های مختلف به هزینۀ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر امریکایی را در ولایت های مختلف کشور تطبیق می کنند.

به اساس معلومات منبع، در حال حاضر ۱۹۱۲ انجوی داخلی و ۲۶۷ انجوی خارجی در این وزارت ثبت است و در مرکز و ولایت های مختلف افغانستان فعالیت دارند.

مؤسسات غیر دولتی، (NGO) عبارت از سازمان داوطلبانه اجتماعی است که در یک مکان مشخص، به گونۀ غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیر دولتی برای رفاه و توسعه اجتماعی فعالیت مینماید.

دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه انجوها دو حرکت یادشده را به نحوی مداخله در کار خویش دانسته و خواستار تعدیل در چهارچوب شده بودند، چنین معلومات ارایه کرد: «شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری و مشاوریت ارشد حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری روی ترتیب سند متذکره کار می‌نمایند، که پس از تکمیل سند واحد، توسط واحد حقوقی (مشاوریت ارشد حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری) امضای تفاهم‌نامه با مؤسسات به‌صورت عادی بر خواهد گشت.»

Views: 404

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر