زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

 به قضایای فساد شاروال پیشین شهر زرنج، رسیدگی صورت نگرفته است

 به قضایای فساد شاروال پیشین شهر زرنج، رسیدگی صورت نگرفته است

author avatar
26 May 2021 - 09:38
 به قضایای فساد شاروال پیشین شهر زرنج، رسیدگی صورت نگرفته است
author avatar
26 May 2021 - 09:38

کابل(پژواک،۵ جوزا۱۴۰۰): یافته های پژواک نشان میدهد که شاروال پیشین شهر زرنج که به دلیل حیف و میل میلیون ها افغانی پول شرکتهای ساختمانی و توزیع زمین دولتی به اقاربش، دو سال قبل به څارنوالی استیناف ولایت نیمروز معرفی شده بود؛ اما تا هنوزهم به قضیه اش رسیدگی نشده است.

در مکتوب شماره ۴۳۴ بر ۲۶۶ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ مقام ولایت نیمروز، عنوانی څارنوالی استیناف این ولایت نوشته شده است: “به اساس راپورها و اسناد به دست آمده، نور رحمان هوتک شاروال زرنج در زمانی که شاروال و ولسوال خاشرود، هردو در سال ۱۳۹۸ به کابل بودند، در تبانی با ریاست اراضی نیمروز به ولسوالی خاشرود تشریف برده و قفل‌های دروازه های دفاتر شاروالی و مدیریت اراضی را شکستانده و تمام کتاب‌های اساس دفاتر املاکی مدیریت اراضی و شاروالی خاشرود را خودسرانه باخود به شهر زرنج انتقال داده اند.”

منبع در ادامه نوشته است: “شاروال خاشرود پس از بازگشت از کابل، موضوع را ذریعه مکتوب نمبر ۳۲ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۸ به مقام ولایت نیمروز خبر داده؛ اما متاسفانه توسط حلقه خبیثۀ شاروال زرنج، قبل از اینکه مکتوب به مقام ولایت برسد، محو گردیده تا مقام ولایت از این موضوع بی‌خبر بماند؛ چنانچه فعلاً ما به کاپی مکتوب نمبر فوق، دست یافته ایم که ضمیمه می‌باشد.”

به همین گونه مقام ولایت نیمروز درمکتوبی نوشته است که موصوف [نور الرحمان هوتک، شاروال زرنج] با استفاده از دفاتر املاکی شاروالی خاشرود، ده‌ ها نمره زمین رهایشی را به صورت بلاک‌های مکمل به نام‌های اقاربش توزیع کرده است.

منبع افزوده است: “در بلاک ۲۰۷ به تعداد ۸ نمره زمین رهایشی به نام سلیمان ولد غلام سرور فعلاً ولسوال چهار برجک، شوهر خواهر شاروال زرنج؛ در بلاک ۲۰۶ به تعداد ۱۲ نمره زمین رهایشی به نام عبدالقاهر ولد عطا محمد خواهر زاده شاروال زرنج، در بلاک ۲۲۵ به تعداد ۲ نمره زمین رهایشی به نام بنیامین ولد فیض محمد برادر زاده شاروال زرنج؛ به تعداد ۱۸ نمره زمین رهایشی از همین بلاک به نام فیض محمد ولد امیر محمد برادر شاروال زرنج؛ در بلاک ۲۲۳ به تعداد ۱۷ نمره زمین رهایشی به نام همسرش روضیه بنت عبدالشکور؛ و در بلاک ۲۱۰ به تعداد ۸ نمره زمین رهایشی را به نام عبدالروف ولد عبدالغنی محافظ امنیتی خویش که سند ملکیت ترتیب و توزیع نموده است.”

در بخشی از این مکتوب آمده است که همچنان چندین نمره زمین را بطور رایگان از شهرک تفصیلی جدید شهر زرنج، بصورت رایگان در بدل ۱۰۰۰ افغانی برای خواهر و دیگر بستگانش توزیع نموده است که کاپی اسناد ملکیت مذکور همراه با کاپی مکتوب اطلاعیه شاروالی خاشرود و اسنادی که دلالت بر خدمتی بودن شاروال خاشرود در ایامی که دفاتر املاکی توسط شاروال زرنج از خاشرود به نیمروز انتقال گردیده، ضمیمه است.

منبع نوشته است که شاروال شهرزرنج، با حیف و میل نمودن بودجۀ اداره اش، صدها جریب زمین را در ولسوالی کنگ و در جوار نهر لشکری در منطقه خوابگاه خریداری و به نام مادرش قباله نموده است.

به نقل از مکتوب، این عملکرد موصوف سبب گردیده تا بودجۀ شاروالی زرنج صفرشده و به همین منظور، تمام پرسونل اداری و خدماتی این اداره، از مدت بیش از سه ماه معاشات شان را اخذ نکرده اند.

همچنان شاروالی زرنج، میلیون‌ها افغانی از شرکت‌های ساختمانی و سرک‌سازی که برای این اداره کار نموده اند، نیز مقروض می‌باشد.

در بخشی دیگراین مکتوب گفته شده است که شاروال زرنج، علاوه برحیف و میل بودجۀ این اداره، پول تضمین شرکت های قراردادی را از بانک کشیده است، که متاسفانه مدرک مصرف آن معلوم نیست.

درپایان این مکتوب که عنوانی ریاست استیناف ولایت نیمروز نگاشته شده، آمده است: “از اثر غرور شخصی موصوف (نورالرحمان )، تمام خانه حاضری آن از اول ماه حمل ۱۳۹۹ تا فعلاً (۲۲/۰۴/۱۳۹۹) بدون امضاء بوده که کاپی اوراق حاضری ضمیمه می باشد. بناءً پیوست هذا به تعداد (۲۸) ورق اسناد جعل، فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی نور الرحمان هوتک شاروال زرنج، شمه یی از هزاران نوع فساد آن جهت بررسی به شما ارسال است.”

در همین حال، یک منبع مقام ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به پژواک گفت که نور الرحمان هوتک، شاروال پیشین زرنج، در توزیع زمین ها به اقاربش متهم می باشد و پول های زیادی را حیف و میل کرده است.

موصوف، با اشاره به اینکه او در حال حاضر، منحیث «مسئول جرایم سنگین در زون غرب» ایفای وظیفه می‌کند، گفت که به همین دلیل، به قضیه اش رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

نورالرحمان هوتک شاروال پیشین زرنج ولایت نیمروز، در تماسی با پژواک، دست داشتن در فساد، حیف و میل ملیون ها افغانی، توزیع نمرات زمین به اقاربش را تائید و یا رد نکرد؛ اما گفت اسناد زیادی که بی‌گناهی اش را ثابت می‌کند در اختیار دارد؛ اما آن را در اختیار پژواک قرار نداد.

وی افزود که قربانی توطئه برخی حلقات موجود در ولایت نیمروز شده و این حلقات، مخالف ساخت بند کمال‌خان بودند و برادرش را نیز کشته اند؛ اما او نام حلقات را افشا نکرد.

موصوف افزود که دوسیه اش در مرکز عدلی و قضایی موجود است، روی آن کار جریان دارد و در آیندۀ نزدیک، نهاد متذکره در مورد قضیۀ او، تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

او تصریح کرد: “اسناد لازم را با بخش‌های مربوطه تحویل دادم، فلهذا  فعلاً چیزی برای گفتن ندارم و نمی‌خواهم که پیش داوری بکنم، شاید جایی ملامت باشم و شاید هیچ ملامت نباشم، بگذارید که مرکز عدلی و قضایی کار خود را بکند.”

هوتک در مورد اینکه درحال حاضر، دربخش جرایم سنگین در زون غرب ایفای وظیفه میکند، گفت که در حال حاضر، هیچ وظیفۀ رسمی دولتی ندارد و مصروف تعقیب قضیه اش است.

اما یکتن از اعضای خانواده اش که خبرنگار پژواک به منظور دریافت دیدگاه هوتک با او به تماس شده بود نیز گفت که هوتک در حال حاضر، در بخش جرایم سنگین در زون غرب ایفای وظیفه می‌کند.

در عین حال؛ عبدالقدیر عادل رئیس شهرسازی و اراضی ولایت نیمروز که در مکتوب مقام ولایت نیمروز از تبانی او با عبدالرحمان هوتک اشاره شده است، به پژواک گفت که این موضوع، برمی‌گردد به دوسال قبل که توسط شاروال وقت شهرزرنج و هیات همراهش اتفاق افتاده بود.

وی افزود: “از قضا، روابط و مناسبات بنده با والی وقت و شخص شاروال خوب نبود و این موضوع، زمانی اتفاق افتاده که بنده هم در ولایت نیمروز حضور نداشتم.”

موصوف گفت که یکی ازکارمندانش در ولسوالی خاشرود، او را در جریان گذاشت و زمانی که آگاهی حاصل کردند، اقدام به رسمی شدن موضوع نمودند؛ اما برخی ها در این ولایت مانع رسمی شدن موضوع شدند.

عادل، با اشاره به اینکه در مکتوب مذکور از وی نام برده نشده است، گفت که فقط به تبانی ریاست اراضی ولایت نیمروز، اشاره شده است که آن‌هم اشتباهی بیش نیست.

درعین حال، سید ولی سلطان، والی پیشین ولایت نیمروز نیزدر یک نشست خبری گفته است که شاروال زرنج، فساد زیادی را ازجمله حیف ومیل بودجۀ شاروالی، مصرف پول تضمین شرکت‌ها، ایجاد پروژه‌های مالداری شخصی از بودجه شاروالی انجام داده است.

وی افزود: “ازپول دولت پروژه مالداری جور کرده و اسپ‌ها خریده است، در حالی که درگذشته مانند من یک انسان حقیر و فقیر بود.”

موصوف همچنان گفته است که شاروال شهر زرنج گذشته از موارد ذکر شده، فرصت را مناسب دیده و بلاک‌های زیادی را به خانواده اش واقاربش توزیع کرده است.

او تصریح کرد، که شاروال زرنج تلاش کرده که درقضایای فساد با امضای کارمندان زیر دستش، آن‌ها را مفسد نشان بدهد وخودش را برائت بدهد که هم اکنون شماری ازاین کارمندان به دفتر حاضر نمی‌شوند.

شاروال زرنج به اساس شکایات مردم طی مکتوبی برکنار شده است:

درکاپی مکتوب شماره ۴۷۴ بر ۳۰۲ مورخ ۶ اسد ۱۳۹۹  که در اختیار پژواک قرار گرفته، گفته شده که نورالرحمان هوتک، از وظیفه اش سبکدوش شده است.

دراین مکتوب آمده است:” بنابر شکایت‌های موجه شهروندان زرنج مرکز ولایت نیمروز از عملکرد شاروالی در امر تنظیف شهر، برخورد ناسالم او با صنوف مختلف پیشه وران و عدم توزیع نمرات زمین به مستحقین و سایر موارد که تحت بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارند، عزل شاروال زرنج را به یک امر ناگزیر مبدل ساخته است.”

آژانس خبری پژواک، از یک هفته به اینسو تلاش نمود تا دراین مورد با دفترمطبوعاتی مقام ولایت نیمروز صحبت داشته باشد. باآنکه چند مرتبه وعده کردند؛ اما تاکنون جزییات را با پژواک شریک نکرده اند.

ازسویی هم محمد صابر غفوری، رئیس څارنوالی استیناف ولایت نیمروز، به پژواک گفت که مکتوب رسمی از متهم بودن نورالرحمان هوتک، شاروال زرنج ولایت نیمروز، به این اداره مواصلت کرده است.

وی افزود که قضیه به څارنوالی مبارزه با فساد اداری ارسال شده و آن اداره، در مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

پژواک، خواست تا دراین مورد پاسخ سخنگوی اداره لوی څارنوالی را نیز داشته باشد؛ اما موصوف در این مورد معلومات ارایه نکرد.

بازدیدها: 190

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر