زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برای “افتتاح میدان هوایی بین المللی خیالی” در خوست، آمادگی گرفته می شود

3 Jun 2021 - 19:41
3 Jun 2021 - 19:41

خوست (پژواک، ۱۳جوزا ۱۴۰۰): برای افتتاح میدان هوایی خوست به مثابۀ “میدان هوایی بین المللی”، در حالی آمادگی گرفته می شود که معیارهای لازم و ضروری را تکمیل نکرده و برای مراسم گشایش آن، برخی وسایل مورد نیاز، بطور موقت از کابل به خوست انتقال داده می شود.

ادارۀ مستقل ارگان های محلی، حدودسه ماه پیش نوشته است که امور انکشافی میدان هوایی خوست، به هزینۀ ۹۹۱میلیون افغانی، از سوی ادارۀ هوانوردی به پیش برده می شود و به زودی به روی پروازهای جهانی باز خواهد شد.

میدان هوایی خوست، معیارهای بین المللی را تکمیل نکرده است:

توریالی تکل آمر سابق میدان هوایی خوست، به پژواک گفت که براساس معیارهای سازمان جهانی هوانوردی ملکی (ICAO)، میدان هوایی باید بخشهای ترافیک (ATC)، اطفائیه، هواشناسی، تخنیک (CNS) و مصئونیت داشته باشد.

وی همچنین افزود که در این بخشها، باید افراد واجد شرایط که در این مورد آموزشهای مورد نیاز را داشته باشند، گماشته شوند؛ اما به گفتۀ وی، در پنج بخش یادشدۀ میدان هوایی خوست، افراد غیرمسلکی ایفای وظیفه می نمایند.

تکل افزود: “یک میدان به رنوی، تکسی وی (راه موترها)، پارکینگ طیاره ها (ایستگاه)، مارکینگ (نشانه ها) و لایتینگ (چراغهای روشنی) ضرورت می داشته باشد؛ شما ببینید که در میدان هوایی خوست، کدام مارکینگ موجود است؟ لایتینگ موجوداست؟ در تاورها یک مخابرۀ ای وی چیف جابجا شده؟ و روز گذشته دو میز را بر آن بالا کرده اند.”

یک منبع معتبر در خوست نیز تایید کرد که این میدان هوایی، بیشتر استندردهایی را که یک میدان هوایی بین المللی به آن ضرورت دارد، تکمیل نکرده است.

وی نیز گفت که میدان هوایی خوست، هم اکنون وسایط اطفائیه ندارد، سیستم رادار ندارد، در رنوی، چراغها برای روشن کردن ندارد، کارمندان آن کم هستند و برای محافظت و مراقبت، تشکیل کافی ندارد.

به بیان وی، برای میدان هوایی خوست، تاهنوز برق وارداتی انتقال نشده است، در حال حاضر درآنجا از برق دیزلی استفاده می شود، پارکها و مناطق سبز میدان نیز مشخص نسیت و ۱۱ کیلومتر سرک آن، تاکنون قیر نشده و باید به طور اساسی ساخته شود. منبع افزود که احاطۀ میدان هم معیاری نیست و حیوانات، به آسانی می تواند داخل میدان شود.

به بیان موصوف، در رابطه به مشکلات میدان هوایی خوست، یک گزارش به رئیس جمهور رسیده است، که بعد رئیس جمهور، محمد قاسم وفایی زاده رئیس پیشین ادارۀ هوانوردی را هم به همین خاطر برکنار کرد. به رئیس جمهور گفته بودند که روند ساخت این میدان هوایی تکمیل شده است.

اما وفایی زاده گفت که استعفای من، با این مسئله ربطی ندارد و در این گزارش، برای تکمیل شدن امور باقیماندۀ میدان هوایی؛ شش ماه فرصت، بودجۀ مورد نیاز و برخی پیشنهادات دیگر صورت گرفته بود، که باید انجام می شد.

وی نیز تاکید کرد که این میدان هوایی، برای پروازهای داخلی آماده است؛ اما لازم نیست که باید حتماً به مثابه میدان هوایی بین المللی، افتتاح شود.

تکل گفت که مشکلات یادشده در میدان هوایی، در حالی است که مقامات در نظر دارند این میدان را در آیندۀ نزدیک به مثابۀ میدان هوایی بین المللی افتتاح کنند و برای انجام دادن این امر، برخی وسایل ضروری را برای زمان موقت، از میدان هوایی کابل، به میدان هوایی خوست انتقال می دهند.

در روز افتتاحیۀ میدان هوایی، وسایل امانتی استفاده می شود:

تکل همچنین گفت که از قوماندانی امنیۀ خوست خواسته شده است که به میدان هوایی یادشده، اطفائیه جابجا کند؛ تا فقط در روز افتتاح، درآنجا از آن استفاده شود.

نجیب احمد نجیب مسئول مطبوعاتی قوماندانی امنیۀ خوست، نیز گفت که قوماندانی، در گذشته یک اطفائیه به میدان هوایی خوست داده بود و امروز بازهم می دهد. وی گفت این وسایل تا امر بعدی در آنجا خواهد بود.

به اساس معلومات تکل، در بخشهای هواشناسی و ترافیک هوایی این میدان، تاکنون هیچ کس استخدام نشده و برای خدمات زمینی هم، هیچگونه وسایط موجود نمی باشد.

به گفتۀ وی، ادارۀ هوانوردی با یک شرکت به نام (گک)، در میدان های هوایی دیگر کشور، قرارداد خدمت زمینی دارد و اکنون از این شرکت خواسته است که در میدان هوایی خوست هم، فقط در مراسم افتتاحیۀ میدان، این خدمات را ارایه کند.

وی گفت که گک، اکنون با یک شرکت قراردادی به نام محمد مندوزی صحبت کرده که برخی وسایل را از میدان هوایی کابل، به خوست انتقال و دوباره به کابل بیاورد.

محمد مندوزی رئیس شرکت نیز تایید کرد که در مورد انتقال برخی ماشین آلات و وسایل از میدان هوایی کابل به میدان هوایی خوست، برای مدت پنج روز، از سوی کمپنی گک، با آنها صحبت صورت گرفته است.

توریالی تکل گفت که در ترمینال میدان های هوایی، موضوع چک امنیتی مهم است، که ادارۀ هوانوردی برای میدان های هوایی کابل، مزار، هرات و کندهار، با یک کمپنی خارجی به نام “لانگ فورت” قرارداد دارد و از این کمپنی خواسته است که در روز افتتاحیۀ میدان هوایی خوست هم، امور چک امنیتی را به پیش ببرد.

پژواک این موضوع را با “ارش بخش” یک عضو این کمپنی، از طریق واتس اپ شریک ساخت؛ اما تاکنون (۱۳جوزا، ۴:۳۰ پس از چاشت)، جواب نداده است.

افتتاحیۀ خیالی میدان هوایی؛ برای  اغفال رئیس جمهور:

تکل گفت: “در چنین وضعیت وخیم که ادارۀ هوانوردی، به هدف پروازهای بین المللی، در میدان های هوایی ظرفیت تسهیلات ندارد و همانقدر بودجه در اختیار دارد که به میدان های هوایی هرات، مزار و کندهار، امکانات آماده کند؛ اما افتتاحیۀ خیالی یک میدان هوایی چهارم، فقط برای اغفال رئیس جمهور و مردم خوست انجام می شود.”

به گفتۀ وی، نزدیک به دو ماه پیش، ادارۀ هوانوردی ملکی، به رئیس جمهور گزارش داده است که میدان هوایی خوست برای افتتاح آماده است؛ اما مقام ولایت در گزارش خود نگاشته بود که امور ساختمانی ترمینال این میدان، هنوز جریان دارد.

یک مکتوب ادارۀ ملکی هوانوردی که به تاریخ نهم ماه جاری جوزا، که به ریاست عملی کردن پلان و پروژه های این اداره ارسال شده، نشان می دهد که رئیس جمهور، در جواب یک گزارش این اداره نوشته است که وی برای تشریفات افتتاحیۀ میدان هوایی خوست نمی رود، بلکه این میدان هوایی باید به طور حقیقی آماده افتتاح باشد.

محمد موسی خاورین نمایندۀ مردم خوست در ولسی جرگه، گفت که رئیس جمهور روز گذشته (۱۲جوزا)، افتتاحیۀ یادشده را به نام “افتتاحیۀ نمایشی” به تعلیق در آورد. وی در مورد جزئیات بیشر ارایه نکرد.

میدان هوایی در آیندۀ نزدیک افتتاح می شود:

عبدالصمد تنیوال آمر میدان هوایی خوست گفت که کارمندان بخش مدیریت ترافیک این میدان هوایی، تعلیمات مسلکی دارند؛ اما از لحاظ تشکیل کفایت نمی کند، ساختمان ترمینال میدان هوایی مطابق معیار بین المللی ساخته شده، در داخل دروازه ۱۲ ماشین سکینر، ۱۲ دروازۀ واکـترو که مواد فلزی و مواد انفجاری را به سادگی شناسایی می نماید نصب شده است، همچنان از خارج برای آن به هزینۀ ۲۰ میلیون افغانی، فرنیچر خریداری شده است که در دو هفتۀ آینده به کشور خواهد رسید.

به گفتۀ تنیوال، بخاطر تامین امنیت و محافظت میدان هوایی خوست، ۱۵۰ سرباز سرحدی موظف شده اند، که از طریق ۱۴ برج امور امنیتی را به پیش می برند و پلان این است که بخاطر امنیت آن، سه کمربند ساخته شود که پولیس، اردوی ملی و نیروهای سرحدی در آن شامل خواهند بود.

موصوف بدون ارائه جزئیات گفت که ممکن است این میدان هوایی در آیندۀ نزدیک افتتاح شود. به گفتۀ وی ممکن است بخاطر بررسی ها فردا (۱۴ جوزا) یک هیئت باصلاحیت ادارۀ هوانوردی، وارد ولایت خوست شود.

اما فهد داوود مومند رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی گفت که کارهای میدان هوایی ولایت خوست، تاهنوز ادامه دارد و در حال حاضر، ارایۀ نظر در مورد اینکه کدام ضرورت های میدان هوایی تکمیل و کدام کارها تکمیل نشده است، پیش از وقت است.

وی افزود: “هر زمانیکه تاریخ را اعلام کردیم که ما در کدام روز افتتاح می کنیم؛ اگر در آن زمان این پرسش ها مطرح شود و کسی معلومات بخواهد، به چشم سر؛ ما برای شان خواهیم گفت که میدان هوایی که از سوی ما افتتاح می شود دارای کدام خدمات می باشد، کدام موضوعات موجود است و برای چه زمان در نظر گرفته شده است.”

به گفتۀ مومند با افتتاح یک میدان؛ کارهای ۱۰۰ فیصد نه، بلکه بخش های بنیادی آن تکمیل می شود و برخی امور در میدان های هوایی پس از افتتاح نیز ادامه دارد.

بازدیدها: 296

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر