زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

آگاهان طب:  وضعیت کرونا در کشور تا دو هفتۀ آینده به حالت عادی بر می‌گردد

12 Jul 2021 - 13:40
12 Jul 2021 - 13:40

کابل (پژواک، ۲۱ سرطان ۱۴۰۰): آگاهان طب، درحالی از پایان یافتن موج سوم کرونا تا دو هفتۀ دیگر خبر می‌دهند که به اساس یافته­‌های پژواک، در روزهای اخیر میزان آزمایشات، جان باخته‌گان و مصابین به ویروس کرونا کاهش؛ اما در رقم بهبود یافته‌ها افزایش به عمل آمده؛ مگر وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که خطر کرونا هنوزهم پا برجاست.

طبق یافته‌های پژواک، آزمایشات کرونا نسبت به ۴۳ روز قبل؛ نزدیک به ۲۵ درصد و رقم مبتلایان ۱۷ درصد کاهش داشته؛ اما رقم بهبود یافته‌ها پنج برابر و جان باختگان ۸۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

به اساس یک گزارش پژواک در ۱۵ ثور سال روان، وزارت صحت عامه از آغاز موج سوم خبرداد، که درهمان روز از جمله آزمایش ۱۹۹۳ تن ۳۶۵ واقعۀ مثبت ویروس کرونا تثبیت گردید و ده تن جان باخته بودند.

آژانس خبری پژواک، آمار ثبت  شده “آزمایش­ها، واقعات مثبت، وفیات و بهبود یافته های” از اثر ابتلا به کرونا را از هفتم  جوزای سال روان که رقم  مبتلایان به این ویروس از مرز یک هزار تن در روز گذشته بود، تا ۱۹ سرطان را مورد بررسی قرارداده است.

قابل ذکر است که از هفتم جوزا تا ۲۰ سرطان، ۱۹۸۰۸۴ آزمایش انجام شده که از این میان ۶۵۰۳۳ واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت، ۲۹۰۴ تن جان باخته و ۲۴۰۴۹ تن بهبودیافته اند.

آمار رسمی وزارت صحت نشان میدهد که بیشترین ارقام در هرچهار کتگوری در ۲۷ جوزا  به ثبت ر سیده است.

انجام آزمایش های کرونا،  نسبت به ۴۳ روز قبل، سیر نزولی به خود گرفته است:

آمار ثبت شده می رساند که در ۷ جوزا ۳۸۰۰ آزمایش انجام شده بود؛ اما این رقم در ۲۷ جوزا، به بیش از ۶۰۰۰ و در  ۲۰ سرطان، به ۳۷۱۷ مورد رسیده است.

مقایسۀ آمار”آزمایشات ثبت شدۀ۷ جوزا و ۲۷ جوزا، نسبت به ارقام ۲۰ سرطان به ترتیب ۲۴،۸۶ درصد و نزدیک به ۳۹ در صد کاهش را نشان میدهند.

قابل ذکر است که در ۴۳ روز گذشته، ۱۹۸۰۸۴ آزمایش کرونا انجام شده است.

رقم مصابین به ویروس کرونا بیش از ۱۷ در صد کاهش را نشان می دهد:

به اساس آمار ثبت شده، در ۷ جوزا ۹۷۷ تن به ویروس کرونا مصاب شده بود که در ادامه سیرصعودی در ۲۷ همین ماه، رقم واقعات مثبت کرونا به ۲۲۱۳ تن و تعداد وفیات به ۱۰۱ تن رسید، که بعدا سیرنزولی را به خود گرفته و در ۲۰سرطان رقم مصابین به ۱۰۷۵ تن رسیده بود.

مقایسۀ آمارثبت شده مبتلایان به کرونا درتاریخ های ” ۷ جوزا و ۲۷ جوزا ” نسبت به ارقام  مبتلایان ۲۰ سرطان به ترتیب ۱۷درصد و  ۵۱.۴  در صد کاهش را نشان میدهند.

قابل ذکر است که در این چهل و دو روز، آمار مصابین برخی روزها نسبت به روز قبل آن، حتی پنجاه درصد کاهش و یا افزایش را نشان میداد.

 در رقم جان باختگان نسبت به اوج کرونا ۲۵ در کاهش اما نسبت به شروع موج سوم ۸۳ درصد افزایش را نشان می دهد  

یافته­های پژواک نشان می دهد که رقم جان باختگان  به اثرابتلا به کرونا، از ۷ جوزا تا ۲۰ سرطان (۴۳ روز) ۸۳ درصد افزایش را نشان می دهد؛ اما میزان مرگ و میرناشی از این ویروس، از ۲۷جوزا که بیشترین رقم وفیات موجود بود، نسبت به ۲۰سرطان نزدیک به ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

قابل ذکر است که در ۷ جوزا ۱۸ واقعه فوتی، ۲۷ جوزا ۱۰۱ واقعه فوتی، و در ۲۰ سرطان ۶۷ واقعه فوتیاز اثر ابتلا به ویروس کرونا، ثبت شده است.


 آمار بهبود یافتگان پس از ابتلا به کرونا، نسبت به ۴۳ روز قبل، بیش از پنج برابر افزایش یافته است:

یافته های پژواک نشان می دهد که در ۴۳ روز اخیر، ۲۴۰۴۹ بیمار کرونایی، صحت یاب شده اند. به اساس آمار ثبت شده، در ۷ جوزا ۱۵۷ بیمار کرونایی صحت یاب شده بودند؛ اما در ۲۰ سرطان این رقم به ۸۵۱ تن رسیده است.

قابل ذکر است که رقم بهبود یافته ها سیرنامنظم داشته، در برخی روزها حتی تا مرز بیش از ۱۲۴۰ تن در یک روز صحت یاب شده اند.

 آگاهان طب: سیرنزولی موج سوم کرونا آغاز یافته و تا دو هفتۀ دیگر به حالت عادی برمی‌گردد.

داکتر وحدت الکوزی رئیس شفاخانه شیخ زاهد، به آژانس خبری پژواک گفت که هر موج ویروس کرونا، مدت سه ماه دوام می‌کند.

براساس معلومات وی، هر موج کرونا پس از آغاز، از یک تا یک و نیم ماه حالت عادی را می‌پیماید و سپس اوج آن آغاز می‌شود.

موصوف، زمان اوج ویروس کرونا را یک ‌ماه خوانده و گفت که پس از آن، سیرنزولی آن آغاز و به حالت عادی برمی‌گردد.

این آگاه طب تصریح کرد: “هر زمانی‌که یک موج به پیک برسد، یک تا دوهفته در پیک بوده و واقعات تقریباً یک‌سان می‌باشد و سپس سیرنزولی آن آغاز می‌شود.”

رئیس شفاخانه شیخ زاهد، درادامه صحبت هایش ‌گفت که از نظر ایپدیمولوژی، واقعات کرونا در افغانستان به اوج رسیده است و در هفته‌های آینده، امید کاهش واقعات موجود است.

درعین حال، داکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج، به آژانس خبری پژواک گفت که هر موج کرونا، سه هفته پس از آغاز باید به پایان برسد؛ اما عدم رعایت رهنمودهای صحی از جمله رعایت فاصله اجتماعی، عدم قرنطین و استفاده نکردن از ماسک و…، سبب دوام موج می‌شود.

وی افزود که اگر رهنمودهای صحی رعایت گردد، هر موج کرونا، از سه ماه بیش‌تر دوام نخواهد کرد.

موصوف، با تاکید بر این‌که عدم رعایت رهنمودهای صحی، باعث ادامه موج کرونا می‌شود، از مردم خواست که بخاطر حفظ جان خود، خانواده و سایر افراد در جامعه، رهنمودهای صحی را رعایت کنند.

دكتور نبيل پاكطين فوق تخصص و ترينر متخصص بيمارى‌هاى قلبى- كارديولوژى، مطلبی را تحت عنوان «آخرين تحليل وضع فعلى كرونا! به كجا روانيم!» در صفحه فیسبوکش به نشر رسانده است.

وی نگاشته است تا دو هفته آينده، متاسفانه مردم شاهد آخرين خانه تكانى‌هاى كرونا خواهند بود و اين موج ختم خواهد شد.

موصوف، تایید کرد ‌که واقعات جدید کرونا رو به کاهش است؛ اما درعین حال گفت: “تعداد محدودى كه طى دو هفته قبل در خانه‌ها مقاومت كرده اند، در صورت بى‌توجهى مصاب خواهند شد.”

وزارت صحت عامه، هنوزهم خطر کرونا پا برجاست:

عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به پژواک گفت که آمارکرونا در حال زیکزاک قرار دارد، کاهش واقعات روزانه و هفته چند روزکرونا، به معنای کاهش آمار کرونا در کشور نیست.

موصوف، با ذکر اینکه معیار فیصدی مصاب شدگان به کرونا، هنوز هم ۳۵ درصد است، گفت که وفیات هم به اندازۀ سابق است.

طاهری، خطرمصاب شدن به کرونا راهنوزهم پابرجا خواند و گفت که خطر جدی، عید قربان است و اگر مردم رهنمودهای صحی را رعایت نکنند، کرونا اوج می‌گیرد.

معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، از شهروندان خواست تا رهنمودهای صحی را رعایت کنند تا خود، خانواده و سایر شهروندان از مصاب شدن به بیماری کرونا در امان بمانند.


این گزارش تحقیقی، با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است؛ مسئوليت محتوای آن تنها به عهدۀ پژواک بوده و الزاماً بیانگر دیدگاه های اتحادیه اروپا نمی باشد.

بازدیدها: 202

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر