زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

بشری: گزارشهای تحقیقی در بارۀ فساد از سوی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری بررسی میشود

بشری: گزارشهای تحقیقی در بارۀ فساد از سوی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری بررسی میشود

author avatar
24 Jul 2021 - 17:36
بشری: گزارشهای تحقیقی در بارۀ فساد از سوی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری بررسی میشود
author avatar
24 Jul 2021 - 17:36

کابل (پژواک، ۲ اسد ۱۴۰۰):  کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری می گوید که پس از این، تمامی گزارشات تحقیقی رسانه ها پیرامون فساد اداری، از سوی آنها  بررسی می شود.

این کمیسیون که اخیراً بر اساس حکم خاص رئیس جمهور غنی ایجاد شده است، برخی ادارات ملی دیگر ذیربط به فساد اداری نیز با آن ضمیمه شده است.

فیروز بشری رئیس مطبوعاتی کمسیون مبارزه علیه فساد اداری، امروز در مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که ادارۀ بازرس، ادارۀ ثبت دارایی ها، میک و ادارۀ سکرتریت خاص مبارزه با فساد، در این کمیسیون ضمیمه شده اند.

وی افزود که کمیسیون ذکر شده، پنج کمیشنر داشته و قیوم نظامی معاون اسبق لویه څارنوالی، در راس آن قرار دارد.

بشری گفت که پس از این، گزارشات در مورد فساد اداری که از سوی رسانه ها نشر می شود، از سوی این کمیسیون بررسی خواهد شد.

موصوف علاوه کرد که برای این موضوع، میکانیزمی را ترتیب کرده اند که اگر بر اساس گزارشات رسانه ها، بالای کسی فساد ثابت شد، به شکل مستقیم به څارنوالی و محکمه معرفی می شود.

رئیس مطبوعاتی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، از مردم عام خواست که اگر در خصوص فساد اداری، هرگونه معلومات، اسناد و شواهد دارند، آن را با این کمیسیون شریک نمایند.

به گفتۀ وی، هویت آنها محفوظ می ماند.

فیروز بشری گفت که مبارزه با فساد اداری، در اولویت های حکومت قرار دارد و این، وظیفۀ ملی و مکلفیت آنها می باشد که فساد اداری در کشور را نابود نماید.

وی افزود: “در تمام حکومت فساد نیست، چند مفسد نام تمام حکومت را بد کرده است.”

وی گفت که مفسد، در داخل و خارج از کشور مصئون نمی ماند و یک روز برای شان پاسخ داده میشود.

به گفتۀ وی، بخاطر بازداشت نمودن مفسدین بزرگ و معرفی آنها به ارگان های عدلی و قضایی، با لوی څارنوالی گفتگوها جریان دارد.

فیروز بشری افزود که مبارزه علیه فساد، باید به فرهنگ ملی تبدیل شود. مفسد، باید بر اساس داشتن روابط با قوم، سمت، احزاب سیاسی و مقامات، از حساب و کتاب معاف نشود.

بازدیدها: 110

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر