زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

مردم: اخذ فیس ماه های قرنطین در مکاتب خصوصی در تبانی با وزارت معارف، بیانگر فساد است

14 Aug 2021 - 16:19
14 Aug 2021 - 16:19

کابل (پژواک، ۲۳ اسد۱۴۰۰): مکاتب خصوصی در شهر کابل، درحالی از دانش آموزان خواستار فیس ماه‌های قرنطین شده اند که به باور آگاهان، هرنهاد تعلیمی که دراین مدت عرضۀ خدمات نکرده باشد، مستحق دریافت فیس نیستند و این کار، بیانگر فساد می‌باشد.

این آگاهان می گویند که مکاتب شخصی، در تبانی با وزارت­های معارف و صحت عامه، به صورت مافیایی عمل کرده اند و از شاگردان، فیس ماه­هایی را گرفته اند که اصلاً خدمات تعلیمی عرضه نکرده بودند.

آژانس خبری پژواک، با شماری از خانواده‌های شاگردان مکاتب خصوصی نمبر۴جهان در منطقه سرک سوم پروژه تایمنی؛ نوی دیوه در منطقه چهار راهی قمبر؛ لیسه عالی خانه نور نمبر۳؛ و لیسه خصوصی عبدالعزیز در قلعه زمانخان شهر کابل، در این مورد صحبت نموده است.

مصاحبه شونده ها از اخذ فیس ماه‌های قرنطین در مکاتب خصوصی شاکی اند؛ زیرا به گفتۀ آنان این مکاتب در ماه های یادشده (جوزا و سرطان)، هیچ نوع خدمات تعلیمی را به دانش آموزان عرضه نکرده اند.

این خانواده­ها، وزارت معارف را به طرفداری از مکاتب خصوصی متهم می کنند و گفته اند که این وزارت، مشکلات خانواده‌ها را نادیده گرفته و به نفع مکاتب خصوصی فیصله کرده است که نشاندهندۀ فساد گسترده در این وزارت می­باشد.

پس از اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا در کشور، مکاتب در ولایت­های غزنی، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندز، نیمروز و کابل، از دهم جوزا تعطیل و در ۳۱ سرطان دوباره آغاز شد.

این در حالی است که به تاریخ ۲۰ اسد به دلیل عدم پرداخت فیس، میان مدیر لیسه سلیم کاروان در ارزان قیمت شهرکابل و حکم خان حبیبی والی پیشین خوست، گفتگوی لفظی صورت گرفت. حبیبی مدیر لیسه را مورد لت و کوب قرار داده بود.

نوار تصویری که در اختیار پژواک قرار گرفته، به وضوح دیده می‌شود که پس از مشاجره لفظی، یک‌تن از جایش ایستاده می‌شود و مبایل دست داشته اش را به طرف مسیح الله همدرد مدیر لیسه سلیم کاروان پرتاب می‌کند و دو تن دیگر، سه سیلی به صورت مدیر می‌زنند.

اولیای شاگردان: ما به مکاتب خصوصی جزیه دادیم

بصیراحمد که سه فرزندش در “مکتب خصوصی نمبرچهار جهان” در سرک سوم پروژه تایمنی درس میخوانند، ضمن انتقاد بر عملکرد مکاتب خصوصی، به آژانس خبری پژواک گفت که این مکتب در جریان ماه­های جوزا و سرطان سال روان، فقط ۷ روز به دانش آموزان تدریس نموده؛ اما فیس دوماه را از آن‌ها خواسته است.

وی افزود درپی درخواست مکرر مسئولان این مکتب، به دلیل اینکه فرزندانش را از اشتراک در امتحان محروم نکنند، مجبور گردید تا فیس ماه های جوزا و اسد را تحویل کند.

اما موصوف گفت که به دلیل عدم ارائه خدمات تعلیمی به فرزندانش، فیس ماه سرطان را پرداخت نکرده و سایر خانواده‌ها به اثر فشار اداره مکتب مجبورشده اند تا فیس این ماه را نیز پرداخت کنند.

وی همچنان گفت که در گذشته امتحانات دانش آموزان هر روزه اخذ میگردید؛ اما مکاتب خصوصی بخاطرسپری شدن ایام بیشتر، امتحانات چهارونیم ماه را یک روزبعد اخذ میکنند که هدف این کار آنها اخذ فیس بیشتر از شاگردان می باشد.

موصوف اخذ فیس ماهای قرنطین از سوی مکاتب خصوصی که به اساس فیصله با وزارت معارف صورت گرفته است، را فساد گسترده خواند.

درهمین حال ذبیح الله قریشی شهروند دیگر کابل گفت که دخترش در صنف چهارم “لیسه عالی خانه نور نمبر۳” درس میخواند و درپی فشار مسئولان این مکتب مجبور گردید تا فیس دوماه قرنطین را به این مکتب پرداخت کند.

وی درحالیکه پرداخت فیس دوماه به مکاتب خصوصی را به مثابه جزیه به این نهاد تعلیمی خواند افزود: «بسیار آزار دهنده است که یک کلمه برای اطفال ما درس ندادند؛ اما فیس دوماه را گرفتند.»

انجنیر عبدالهادی سروری که فرزندانش در “لیسه عالی خصوصی نوی دیوه”، در چهار راهی قنبر شهرکابل مصروف آموزش اند نیز به این عملکرد مکاتب خصوصی انتقاد کرد.

وی گفت که لیسه عالی خصوصی نوی دیوه؛ در حالی خواستار فیس ماه‌های جوزا و سرطان سال‌جاری شده است که در این مدت، هیچ خدماتی برای شاگردانش ارائه نکرده است.

وی افزود: “به فرزندانم اخطار دادند که در صورت نپرداختن فیس دوماه، از امتحان محروم می‌شوین.”

موصوف، با انتقاد جدی از وزارت معارف گفت: “این وزارت مشکلات خانواده‌ها را نادیده گرفته و پا بر گلوی والدین گذاشته و به نفع مکاتب خصوصی فیصله کرده است.”

در اطلاعیه ای که این مکتب پخش کرده، از والدین شاگردان خواسته است که به اساس هدایت مقام وزارت معارف و پالیسی این لیسه، فیس ماه‌های جوزا و سرطان را به بخش مالی پرداخت کنند.

در ادامه اطلاعیه، به والدین شاگردان اخطار داده است که در صورت عدم تصفیه حسابات مالی فرزندان شان، برای فرزندان شان اجازه شرکت در امتحان داده نمی‌شود.

کاربران فیسبوک: اخذ فیس دوماه قرنطین، دزدی آشکار از سوی وزارت معارف و مکاتب خصوصی می‌باشد

مهران صبور کوهستانی، یک‎تن از کاربران فیس‌بوک نگاشته است قسمی که برای همه معلوم است، ماه های جوزا و سرطان، از طرف دولت قرنطین اعلان شده و شاگردان مکاتب و محصلان پوهنتون، همه خانه نشین بودند.

در ادامه مطلب نشر شده آمده است که “مکاتب خصوصی در این شرایط حساس و موجودیت فقر، بالای مردم ظلم می‌کنند و در ماه‌هایی که شاگردان حتا روی مکتب را ندیده و از تعلیم باز مانده اند، از خانواده های شان با تهدید محروم شدن از امتحان، درخواست فیس می‌کند.”

این کاربر فیسبوک، وزارت معارف را بی‌کفایت، ظالم و طرفدار مکاتب خصوصی خوانده و گفت که این وزارت، مشکلات والدین شاگردان را نادیده گرفته و به نفع مکاتب خصوصی فیصله کرده است.

وی همچنان گفت که شماری مکاتب؛ درحالیکه فیس ماه‌های قرنطین را از شاگردان اخذ کرده؛ اما معاش استادان و کارمندان خود راپرداخت ننموده اند.

سمیع الله شریفی یکی دیگر از کاربران فیسبوک، وزارت معارف را دزد خطاب کرده و نوشته است: “اکثریت شاگردان و والدین آن‌ها، ۲۰ روز فیس ماه جوزا را به مکاتب خصوصی بخشش کردند، اکنون مکاتب به اساس مکتوب غیرمنطقی وزارت معارف، خواستار ۵۰ درصد فیس ماه سرطان اند که این، دزدی آشکار از سوی وزارت معارف و مکاتب خصوصی می‌باشد.”

وی، در ادامه ادعا کرده است که به اساس اطلاعاتی که دارد وزیر معارف، معینان و شماری از کارمندان این وزارت، چندین مکتب خصوصی دارند و به همین دلیل مکتوب مذکور را صادر کرده اند.

معلمین مکاتب خصوصی: فیس ماههای قرنطین را میگیرند؛ ولی معاش ما را ندادند

استاد یک مکتب خصوصی درکابل که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به پژواک گفت مکتبی که او تدریس می‌کند، فیس ماه‌های جوزا و سرطان را به جبر از شاگردان اخذ کرد؛ اما معاش دوماهۀ کارمندان و استادان را پرداخت نکرده است.

وی افزود که هیچ یک از کارمندان این مکتب، جرئت پرسیدن معاش خود را ندارند و اگر خواستار حق خود شوند، با برخورد زشت مسئولان مکتب رو به رو می‌شوند و حتا اخطار اخراج از مکتب برای شان داده می‌‎شود.

موصوف گفت که مکتب آن‌ها در قرنطین‌های گذشته نیز معاش کارمندان را پرداخت نکرده است.

آگاهان: مکاتب شخصی در تبانی با وزارت­های معارف و صحت عامه، به صورت مافیایی عمل کردند

سرمحقق عبدالجبار عابد عضو علمی اکادمی علوم، به پژواک گفت آن‌عده مکاتبی که در ماه‌های قرنطین خدمات تعلیمی به دانش آموزان ارائه نکرده، مستحق فیس نمی‌شوند.

موصوف افزود که قراراطلاع، برخی مکاتب به شاگردان گفته اند تازمانی‌ که فیس دوماه قرنطین را تحویل نکنید، اجازۀ داخل شدن به صنف را ندارید.

عابد اخذ فیس ماه های قرنطین را غیرعادلانه، ظالمانه و بیانگر فساد گسترده در وزارت معارف خوانده افزود: “در حال حاضر، عواید خانواده‌ها کم است و با مشکلات فراوان اقتصادی رو به رو اند.”

به باوراین عضو اکادمی علوم، مکاتبی که در ماه‌های قرنطین به گونه‌های مختلف خدمات ارائه کرده اند، باید ۵۰ درصد فیس اخذ کنند؛ اما مکاتبی‌که خدمات عرضه نکرده  اند، مستحق فیس نمی‌شوند.

عابد، این عملکرد مکاتب خصوصی را جفا در حق آینده سازان کشور خواند و گفت که وزارت معارف باید در زمینه با قاطعیت عمل کند.

موصوف، با بیان اینکه تدریس آنلاین با محصلان مشکلی ندارد، افزود: “این سیستم برای شاگردان صنوف پائین مکاتب، غیرعملی بوده و نتیجۀ ملموس در پی ندارد.”

سلیمه صدیقی یکی از فعالین مدنی و کارمند موسسه خدمات محلی و نسلهای آینده، در صحبتی با پژواک گفت: “متاسفانه این حقیقت تلخ وجود دارد که مکاتب شخصی  با تبانی با وزارت معارف و وزارت صحت عامه به صورت مافیایی عمل کرده اند.”

وی افزود که حکومت و مسئولان مکاتب شخصی، بدون در نظرداشت وضعیت اقتصادی جامعه و بدون عرضۀ خدمات تعلیمی و آموزشی تقاضای فیس دوره قرنطین را دارند.

موصوف درادامه گفت: “دلیل شان این است که ما معاشات معلمین خود را از این طریق میپردازیم.”

پاسخ، مسئولان مکاتب خصوصی و اتحادیه مکاتب خصوصی در افغانستان

مسیح الله همدرد، مدیر لیسه خصوصی سلیم کاروان، با اشاره به شکایات والدین دانش آموزان مبنی براخذ فیس ماه‌های قرنطین گفت که به اساس تصمیم وزارت معارف، مکاتبی که خدمات هم ارائه نکرده اند، مستحق۵۰ درصد فیس ماه سرطان می‌شوند.

وی  افزود هرگاه دانش آموزان توسط اداره مکتب مرخص گردند، مکاتب مستحق اخذ فیس ماهانه نمی شوند؛ اما اگرروند تعلیمی از سوی وزارت معارف متوقف گردد، دانش آموزان باید فیس ماهوار را بپردازند.

موصوف گفت که هرچند لیسه خصوصی سلیم کاروان، آماده آموزش انلاین در ماه های قرنطین به دانش آموزان بود؛ اما  کم علاقه گی والدین شاگردان، سبب شد که این پروسه عملی نشود.

او افزود که آنها فیس ماه های جوزا و اسد سال روان را از دانش آموزان اخذ کرده و از ماه سرطان را به دلیل اینکه خدمات تعلیمی به دانش آموزان عرضه نشده، فیس نگرفته اند.

درعین حال، یک‌تن از مسئولان لیسه خصوصی خانه نور، به پژواک گفت که درماه های قرنطین به دانش آموزان این مکتب خدمات انلاین ارائه کرده اند و به همین منظور، از شاگردان فیس اخذ نمودند.

آژانس خبری پژواک، شکایات والدین شاگردان لیسه بین المللی “نوی دیوه” را، با گیتی مدیر این لیسه شریک کرد؛ اما پس از شنیدن شکایات و پرسش‌های خبرنگار، تیلیفون را قطع کرد و پاسخ ارائه نکرد.

اما داوود شاه بابر رئیس اتحادیۀ مکاتب خصوصی در افغانستان، به پژواک گفت که مکاتب خصوصی در جریان قرنطین، به سه روش خدمات ارائه کرده اند.

وی افزود که برخی مکاتب خصوصی، به‌ شیوه های مختلف از جمله آنلاین و در اختیار قرار دادن مواد درسی از طریق سی‌دی، چِپ، فلش و حتا چپتر، به شاگردان خدمات ارائه کرده اند.

موصوف، در پاسخ به پرسشی گفت: “سال‌های گذشته مکاتب در ۳ حمل آغاز میشد؛ اما امسال  در ۱۵ حوت شروع شد و مکاتب  فیس را از اول ماه اول اخذ و همچنان برخی مکاتب در جریان قرنطین تا ۸ جوزا و برخی دیگر تا ۲۲ جوزا فعالیت داشتند و اگر  ۱۵روز از ماه حوت را با ۸  روز از ماه جوزا یک‌جا کنیم، حدود یک ‌ماه میشود.”

بابر افزود که دانش آموزان در گذشته از اول تا ۲۰ اسد، رخصتی تابستانی می‌داشتند؛ اما امسال این رخصتی حذف شده و مکاتب مصروف ارائه خدمات اند؛ به این اساس خدمات ماه اسد (رخصتی تابستانی) در ماه سرطان صورت گرفت که ۱۵ روز این ماه  به والدین تخفیف داده شد و از ۱۵ روز دیگر فیس گرفته شد.

رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی در افغانستان، با اشاره به این‌که مکاتب دولتی وخصوصی مکلف اند پلان تعلیمی وزارت معارف را تطبیق کنند، گفت که در گذشته در اول قوس امتحانات شروع می‌شد؛ اما امسال امکان دارد پروسه امتحانات بتاریخ ۱۵ یا ۲۰ قوس  آغاز شود که به این حساب روند تعلیمی ۱۵ روز به عقب می‌رود.

وی، در پاسخ به اینکه برخی مکاتب خصوصی با آنکه فیس ماه های قرنطبین شاگردان را اخذ کرده؛ اما معاشات برخی استادان را پرداخت نکرده، گفت که در این خصوص کدام شکایتی دریافت نکرده اند؛ اما مکاتب بر اساس عواید عمومی جمع آوری شدۀ خود مکلف اند به معلمان و کارمندان معاش بدهند.

درخواست فیس ماه‌های قرنطین از سوی مکاتب و عدم پرداخت آن توسط خانواده‌ها، سبب مشکلات فراوان میان والدین دانش آموزان و اداره مکاتب شده است.

حکم خان حبیبی والی سابق خوست، به خاطر پرداخت فیس فرزندانش، مدیر لیسه سلیم کاروان را مورد لت و کوب قرار داده است.

مسیح الله همدرد مدیر لیسه سلیم کاروان درساحۀ ارزان قیمت  شهر کابل، به پژواک گفت که روزگذشته حکم خان حبیبی والی پیشین خوست، با دو تن دیگر به مدیریت لیسه آمدند و پس از مشاجره لفظی او را مورد لت و کوب قرار دادند.

وی افزود، پنج فرزند «حکم خان حبیبی» در این مکتب مصروف آموزش اند؛ اما تاحال فیس ماه‌های جوزا و اسد شان را پرداخت نکرده اند. وی گفت: “هروقت دلم خواست فیس را تحویل می‌کنم.”

موصوف، با اشاره به این‌که تمامی مکاتب خصوصی به خاطرمصارفات شان، مجبوراند فیس را در آغاز هرماه اخذ ‌کنند، گفت که حکم خان حبیبی، فیس فرزندانش را به موقع پرداخت نمی‌کرد و تاحال فیس‌ ماه‌های جوزا و اسد را پرداخت نکرده است.

اما حکم خان حبیبی، والی اسبق ولایت خوست، گفته‌های مدیرلیسه سلیم کاروان را رد کرده و گفت که مدیر لیسه را لت و کوب نکرده و این، یک ادعای نادرست است.

به گفته مدیرلیسه سلیم کاروان، با آن‌که وزارت معارف از خانواده‌ها خواسته است که۵۰ درصد فیس ماه سرطان فرزندان شان که درمکاتب خصوصی تدریس میشود را پرداخت کنند؛ اما مکتب آن‌ها، این فیس را از شاگردان طلب نکرده و فقط فیس ماه‌های جوزا و اسد را اخذ کرده است.

وزارت معارف:

نجیبه آرین سخنگوی وزارت معارف، در مورد ادعاهای وارد شده که گویا مسئولان در این وزارت، با مکاتب خصوصی دست دارند و همین دلیل، به نفع این مکاتب فیصله کرده اند، معلومات ارائه نکرد.

وی، لینک نشست خبری عطاءالله واحدیار معین تعلیم و تربیه وزارت معارف را که چند روز پیش در کابل داشت، شریک کرد.

معین تعلیم و تربیه وزارت معارف در این نشست، والدین را ملزم به پرداخت ۵۰ درصد فیس ماه سرطان فرزندان شان در مکاتب خصوصی دانسته و گفت که با توجه به مشکلات مکاتب خصوصی از جمله پرداخت حقوق معلمان و پرسونل مکتب‌ها، همچو فیصله صورت گرفته است.

وی، با ذکر این‌که رفتن اطفال به مکاتب خصوصی، اجباری نیست گفت که تمام نهادهای آموزشی دولتی به روی اطفال باز است و وزارت معارف، به عرضۀ خدمات تعلیمی و تربیتی متوازن در سراسر کشور متعهد می‌باشد.

شایان ذکر است که هم‌اکنون در سراسر کشور، به تعداد سه‌هزار مکتب خصوصی فعالیت داشته که جمعاً ۶۵۰ هزار شاگرد اعم از  پسر و دختر در مکتب‌های مذکور مصروف آموزش می‌باشند.

همچنان، برای ۵۰ هزار تن در این نهادها زمینه اشتغال مهیا گردیده است که از جمله آن ۳۵ هزار را معلمان تشکیل می‌دهند.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

بازدیدها: 217

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر