زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

قیمت مواد نفتی نسبت به همین وقت سال پار ۵۸ درصد افزایش یافته است

قیمت مواد نفتی نسبت به همین وقت سال پار ۵۸ درصد افزایش یافته است

author avatar
14 Oct 2021 - 14:24
قیمت مواد نفتی نسبت به همین وقت سال پار ۵۸ درصد افزایش یافته است
author avatar
14 Oct 2021 - 14:24

کابل(پژواک، ۲۲ میزان ۱۴۰۰): چوب فروشان از اندکی کاهش در قیمت چوب، زغال، بوره اره نسبت به همین وقت سال پار خبرداده می گویند فروشات آن ۹۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

چوب فروشان می گویند که پس از تغییر نظام سیاسی به دلیل افزایش فقر و تنگ دستی فروشات شان کاهش یافته است .

قابل ذکر است که با تغییر نظام در ۲۴ اسد سال روان، تمامی ادارات دولتی و خصوصی مسدود و کارمندان خانه‌نشین شدند؛ اما پس از مدتی شماری از کارمندان دولتی به وظیفه شان برگشته اند؛ اما هنوز هم اکثریت کارمندان ادارات دولتی و خصوصی بیکار اند.

معاش شمار محدود از کارمندان توسط نظام حاکم پرداخت شده است؛ اما هنوز هم اکثریت کارمندان ادارات دولتی معاش نگرفته اند و شماری زیادی از کارمندان ادارات، نهادها و موسسات خصوصی به دلیل مسدود شدن ادارات شان بیکار شده و معاش دریافت نکرده اند.

چوب فروشان ازکاهش ۹۵ درصدی فروشات شان نگران اند

منیر یک‌تن از چوب فروشان چمن ببرک شهرکابل به پژواک گفت که امسال نسبت به همین وقت سال گذشته یک خروار چوب بلوط بی‌پوست از ۸۵۰۰ به ۷۵۰۰ و قیمت یک خروار چوب ارچه از ۸۵۰۰ به ۷۵۰۰ افغانی کاهش یافته است.

وی، با ذکر این‌که قیمت چوب نسبت به سال قبل کاهش یافته است می‌گوید: «مردم توان خرید آن را ندارد بخاطری که ضمن این‌که شمار زیاد مردم بیکار شده، مامورینی که وظیفه هم دارند، حدود سه و چهار ماه معاش نگرفته و به همین دلیل چوب خریده نمی‌توانند.»

عبدالغفار محمدی، یک‌تن از چوب و بوره اره فروشان چهار راهی لب‌جر خیرخانه به پژواک گفت که یک خروار بوره اره ارچه کنر از ۱۱ هزار به ۸ هزار افغانی کاهش یافته است.

وی، از کاهش فروشات نگرانی کرده گفت که سال‌پار روزانه از ۱۰ تا ۲۰ خروار بوره اره می‌فروخت؛ اما حالا روزانه، حدود سه خروار به فروش می‌رساند.

نورالله، یک‌تن از زغال سنگ فروشان که در بین مارکیت و چهار راهی سرسبزی دکان دارد گفت که امسال نسبت به سال گذشته، قیمت یک خروار زغال سنگ از ۷۸۰۰ به ۶۵۰۰ هزار افغانی کاهش یافته است.

وی، دلیل کاهش در قیمت زغال سنگ را افزایش بیکاری، فقر و فرار سرمایه داران از کشور عنوان کرده و گفت که در همین فصل سال‌گذشته، روزانه از ۳۰ تا ۴۰ خروار زغال سنگ به فروش می‌رساند؛ اما امسال روزانه از ۸  خروار بیشتر فروش ندارند.

محمد کریم، یک‌تن از زغال فروشان دهن باغ شهرکابل گفت که امسال نسبت به سال قبل، قیمت یک بوری زغال وطنی کوچک از ۱۵۰۰ به ۱۳۰۰ افغانی و یک بوری زغال پاکستانی کوچک از ۱۲۰۰ به ۹۰۰ افغانی رسیده است.

به گفته وی، امسال نسبت به سال‌پار یک بوری زغال وطنی بزرگ از ۱۸۰۰ به ۱۶۰۰ افغانی و یک بوری زغال پاکستانی بزرگ از ۱۳۰۰ به ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ افغانی کاهش یافته است.

افزایش ۵۸ درصدی قیمت مواد نفتی

به اساس معلومات يک‌تن از کارکنان تانک تيل هاشمی در چهارراهى سابقه تایمنی شهرکابل، امسال نسبت به سال‌پار، قیمت يک ليتر پترول از ۴۰ به ۷۲ افغانى و قيمت يک ليتر ديزل از ۳۹ به ۶۳ افغانى افزایش پيدا کرده است.

وى، به دلیل تغییر نظام، منجمد شدن دارایی افغانستان و کاهش واردات کالاها، قیمت تیل در شهرکابل افزایش یافته است.

علی رضا، یک‌تن از گازفروشان ساحه تایمنی شهرکابل گفت که امروز قیمت یک کیلو گاز مایع ۸۵ افغانی است؛ اما در این فصل سال‌پار، یک کیلوگاز مایع ۶۰ افغانی بود.

شکایت شهروندان از افزایش قیمت ها You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر