زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

باشنده‌گان ساحۀ پارک‌های صنعتی در کابل از نبود فلتر در فابریکه‌های تولیدی شکایت دارند

باشنده‌گان ساحۀ پارک‌های صنعتی در کابل از نبود فلتر در فابریکه‌های تولیدی شکایت دارند

author avatar
16 May 2022 - 17:00
باشنده‌گان ساحۀ پارک‌های صنعتی در کابل از نبود فلتر در فابریکه‌های تولیدی شکایت دارند
author avatar
16 May 2022 - 17:00

کابل (پژواک، ۲۶ ثور ۱۴۰۱): باشنده‌گان پارک‌های صنعتی در منطقۀ پلچرخی کابل، شکایت دارند که برخی فابریکه‌های تولیدی از فلتر استفاده نمی‌کنند که در نتیجه دود غلیظ آنان را با چالش مواجه نموده‌است؛ اما فابریکه‌داران و شاروالی کابل آن‌را رد کردند.

در پارک‌های صنعتی در منطقۀ پلچرخی شهر کابل ۲۰۰ فابریکۀ تولیدی فعالیت دارد.

باشنده‌گان محل و نگرانی‌های شان

حمید صافی باشندۀ قریۀ «هودخیل»، به آژانس خبری پژواک گفت: «سه طرف خانۀ ما فابریکه‌های تولیدی قرار دارد که اکثریت شان ذوب آهن می‌باشند؛ اما متاسفانه اکثریت شان فلتر ندارند و هر زمانی که فعالیت می‌داشته باشند، دود بسیار غلیظ فضا را می‌گیرد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «دودغلیظی که این‌ها تولید می‌کنند، تمام فضا را می‌گیرد؛ محیطی که ما زنده‌گی می‌کنیم، بسیار آلوده می‌شود، همی دود غلیظ سبب ایجاد امراض طرق تنفسی، حساسیت‌ها و سرطانی شده می‌تواند.»

موصوف می‌گوید، اکثریت باشنده‌گان محل به‌شمول اعضای خانوادۀ خودش به امراض طرق تنفسی به ویژه حساسیت، گلو دردی و زکام شدید مبتلا می‌باشند.

به گفتۀ منبع، فابریکات تولیدی به خاطر انتشار دود باید فلتر نصب کنند؛ اما اکثر فابریکات این کار را نکرده و فلتر ندارند.

در همین حال، محمدارشاد نیز یکی از باشنده‌های دیگر این محل شکایت مشابهی داشته می‌گوید، سیستم سوخت شماری از فابریکه‌های ذوب آهن اصلاح نشده و فلتر برای تصفیۀ هوا ندارند.

موصوف گفت: «سیستم سوخت شماری از فابریکه‌های ذوب آهن اصلاح نشده و فلتر نیز برای تصفیۀ هوا ندارند و اگر فلتر هم دارند، با آنهم هوای این محل را آلوده ساخته که سبب نگرانی ما شده‌است.»

وی می‌افزاید، فابریکات صنعتی برعلاوۀ اینکه هوا را آلوده کرده‌اند، آلوده‌گی صوتی را نیز به بار آورده و اکثر باشنده‌گان محل از صدای آزاردهندۀ این فابریکه‌ها شکایت دارند.

درعین حال احمد بلال که در کوچۀ ۵ پارک صنعتی بین قریه و فابریکه‌های صنعتی زنده‌گی می‌کند، از دود فابریکه‌های تولیدی در این محل شکایت دارد.

وی افزود: «فابریکه‌هایی ‌که دود غلیظ پخش می‌کنند، یکی از آن‌ جمله فابریکه‌های ذوب آهن می‌باشد، به‌گونۀ مثال، یکی از همین فابریکه‌ها، فابریکۀ ذوب آهن «عبدالله اتحاد» است که در کوچۀ پنج پارک‌های صنعتی پلچرخی قرار دارد؛ فلتر هم دارد، ولی دود غلیظ تولید می‌کند و هوای منطقه بسیار زیاد آلوده ساخته‌است.»

به گفتۀ او، باشنده‌گان محل برای رفع معضل شان، چندین بار با رؤسای فابریکه‌های تولیدی دیدار داشته‌اند، اما هنوز هم به مشکل شان رسیده‌گی نشده‌است.

همچنان حیدر احمدی از دیگر باشنده‌گان محل مانند سایر مصاحبه شونده‌گان، از دود غلیظ فابریکه‌های تولیدی در این محل شکایت دارد.

وی می‌گوید: «سوخت غیرمعیاری و عدم نصب فلترها در فابریکۀ ذوب آهن، یکی از مشکلات جدی است که هوا را آلوده ساخته، شب‌هنگام در اطراف حویلی‌ها و خانه‌های ما دودهای سیاه رنگ به نظر می‌رسد، از یک جانب به صحت ما بسیار ضرر دارد و از جانب دیگر، محیط آلوده می‌کند.»

موصوف در ادامه افزود: «لباس‌های ما را که می‌شوییم، پس از انداختن روی طناب‌ها مدتی اندک بالای آن قطراتی به رنگ سیاه دیده می‌شود، بخصوص در لباس های سفید قابل مشاهده می‌باشد.»

منبع در ادامه گفت، بیشتر اوقات فعالیت این فابریکه‌ها، از طرف شب می‌باشد و سروصداهایی که از فابریکه‌ها پخش می‌شود، آرامش مردم را گرفته و آنان را به خواب نمی‌گذارند؛ آلوده‌گی‌های صوتی سبب ناراحتی‌های مردم می‌شود.

احمدی از حکومت خواست، تا به مشکلات شان توجه صورت گیرد؛ زیرا پارک‌های صنعتی که چهار اطراف این منطقه را احاطه کرده، به باشنده‌گان این محل، یک خطر جدی صحی محسوب می‌شود.

این در حالی است که داکتران دود غلیظی را که از فابریکه‌های تولیدی پخش می‌شود، برای صحت مضر می‌دانند.

آگاه طب: دود غلیظ محیط را آلوده می‌سازد و برای صحت خطرناک است

داکتر ذبیح‌الله مهمند استاد انستیتیوت غضنفر شهر کابل می‌گوید، یکی از عوامل عمدۀ آلوده‌گی محیط‌ زیست دودی است که از فابریکه‌های تولیدی پخش می‌شود.

وی این دود را برای صحت شهروندان خطرناک تلقی نموده افزود: «آلوده‌گی هوا تاثیر ناگواری بالای صحت انسان‌ها به‌خصوص سیستم تنفسی دارد و معمولاً اشخاص بزرگسال و اطفال به امراض آسما برانشیال “نفس تنگی” مانند گلو دردی، تب و سرفه مصاب می‌شود.»

وی به نصب فلتر در فابریکه‌های صنعتی تاکید نموده اضافه کرد، با نصب فلترها در فابریکه‌ها از دود بسیار غلیظ جلوگیری خواهد شد و باید نصب فلتر الزامی باشد.

فابریکه‌داران می‌گویند: ما در فابریکۀ خود فلتر داریم

در همین حال صیف‌الله زاهدی یکی از شریکان کارخانۀ ذوب آهن «خان ستیل» به آژانس خبری پژواک گفت، فابریکۀ ذوب آهن خان ستیل از سیستم برق برای ذوب آهن استفاده می‌کند و برای تصفیۀ هوا، فلتری را که از کشور جرمنی خریداری شده، نصب کرده‌است.

موصوف، اظهار نظر در مورد اینکه این فابریکه تا چه اندازه در کاهش آلوده‌گی‌های محیط زیستی سهیم است؟ تصریح کرد: «در حال حاضر، افزون بر اینکه فلتر تصفیه‌کن هوا نصب کرده‌ایم، سیستم سوخت ما از طرف ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و شاروالی کابل به طور جدی نظارت می‌شود.»

در ادامه قاری شمال‌خان شینواری مسئوول شرکت ذوب آهن «عبدالله اتحاد ستیل مل» به پژواک گفت، این شرکت در بخش ذوب آهن فعالیت می‌کند و به خاطر جلوگیری از انتشار دود از سیستم تصفیه‌کن هوا «فلتر» استفاده می‌کند.

موصوف اظهار نظر مبنی بر اینکه شکایات باشنده‌گان محل از انتشار دود فابریکه‌ها اذیت کننده‌است؛ چنین پاسخ ارایه کرد که در پارک‌های صنعتی نه‌تنها اینکه فابریکه‌های ذوب آهن و سایر کارخانه‌های تولیدی فعالیت دارند، بلکه اکثر منازل رهایشی در نزدیک پارک‌های صنعتی اعمار شده و از جریان کار و فعالیت فابریکه‌ها، متضرر می‌شوند.

موصوف در ادامۀ صحبت‌هایش افزود، در چنین وضعیت که امکانات کمتر است و ادامۀ فعالیت فابریکه‌ها به طور استندرد مشکل به نظر می‌رسد، با آنهم در صورتی‌که مواد سوخت به شکل درست استفاده شود، دود کمتر پخش می‌شود.

مسئوول فابریکۀ «عبدالله اتحاد ستیل مل» گفت: «برای جلوگیری از آلوده‌گی هوا تا حدی کنترول صورت گرفته‌است و فکر نمی‌کنم، در آینده هم این مشکل ختم شود.»

موصوف به اشاره بر ادامۀ فعالیت‌های فابریکه‌ها درافغانستان تاکید داشته و افزود: «خوشبختانه فابریکۀ ما به شکل استندرد فعالیتش جریان دارد و در حال حاضر، مشکلات فراروی آن عدم موجودیت بازار رقابت می‌باشد، درصورتی‌که مارکیت سیخ گول … در داخل کشور ساخته شود، جلو تولیدات و ودارات کشور ایران گرفته خواهد شد.»

موصوف از حکومت خواست، تا جلو قاچاق آهن آلات کشور را بگیرد و برای انجام فعالیت‌های آن‌ها انرژی برق به شکل دوامدار فراهم کند.

پاسخ شاروالی کابل

نعمت‌الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل به پژواک گفت: «فابریکاتی که آلوده‌گی هوا را به وجود می‌آورند، فابریکه‌های ذوب آهن می‌باشد، اما سروی که از طرف ما انجام شده، فابریکه‌های موجود فلتر نصب نموده‌اند؛ اما اینکه فلتر خود را به عنوان تخلف چالان نمی‌کند و یا بهانه می‌کند که برق نداریم، این موضوع جداست.»

به گفتۀ او، نظارت شاروالی کابل با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به گونۀ دوامدار جریان دارد و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه گویا مردم محل از فعالیت پارک‌های صنعتی شکایت دارند، گفت: «نظارت جدی از فابریکه به صورت دوامدار وجود دارد و مشکلات را خود مردم این محل به بار آورده که دست به اعمار خانه‌های خودسر وغیرپلانی زده و در این محل مسکن گزین شده‌اند.

بازدیدها: 196

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر