زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

حدود ۴۰پلچک به هزینۀ ۲۲میلیون افغانی در هلمند بازسازی گردیده‌است

حدود ۴۰پلچک به هزینۀ ۲۲میلیون افغانی در هلمند بازسازی گردیده‌است

author avatar
14 Sep 2022 - 16:32
حدود ۴۰پلچک به هزینۀ ۲۲میلیون افغانی در هلمند بازسازی گردیده‌است
author avatar
14 Sep 2022 - 16:32

شاروالی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند می‌گوید، با حمایت مالی کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر