زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰به ۱۵۰ افزایش یافت

تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰به ۱۵۰ افزایش یافت

author avatar
1 Oct 2022 - 17:37
تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰به ۱۵۰ افزایش یافت
author avatar
1 Oct 2022 - 17:37

شرنه (پژواک، ۹ میزان ۱۴۰۱): مسؤولین می‌گویند، شمار بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰ به ۱۵۰بستر افزایش یافته است که برای تطبیق کارعملی آن، ۴۷کارمند مسلکی جذب گردیده، تا در بخش‌های مختلف این شفاخانه ایفای وظیفه نمایند.

داکتر محمدیعقوب پتمل معاون ریاست صحت عامۀ این ولایت به آژانس خبری پژواک گفت، در یک گام تازه، تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰بستر به ۱۵۰بستر افزایش یافته که به اساس آن، در این شفاخانه نیاز به جذب  ۵۹کارمند جدید مسلکی می‌باشد.

وی می‌گوید، روند جذب کارمندان جدید را آغاز نموده‌ و توانسته‌اند که در امتحان اول، ۴۷متخصص، داکتر، کارمند اداری، تخنیکی و خدماتی را جذب کنند، تا در بخش‌های مختلف شفاخانه، ایفای وظیفه نمایند.

به گفتۀ وی، ۱۲بست باقیمانده - که شامل بست داکتران و متخصصان نیز می‌باشد – را در آیندۀ نزدیک از طریق امتحان دوم به رقابت خواهند گذاشت.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر