زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰به ۱۵۰ افزایش یافت

تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰به ۱۵۰ افزایش یافت

author avatar
1 Oct 2022 - 17:37
تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰به ۱۵۰ افزایش یافت
author avatar
1 Oct 2022 - 17:37

شرنه (پژواک، ۹ میزان ۱۴۰۱): مسؤولین می‌گویند، شمار بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰ به ۱۵۰بستر افزایش یافته است که برای تطبیق کارعملی آن، ۴۷کارمند مسلکی جذب گردیده، تا در بخش‌های مختلف این شفاخانه ایفای وظیفه نمایند.

داکتر محمدیعقوب پتمل معاون ریاست صحت عامۀ این ولایت به آژانس خبری پژواک گفت، در یک گام تازه، تعداد بسترهای شفاخانۀ ولایتی پکتیکا از ۷۰بستر به ۱۵۰بستر افزایش یافته که به اساس آن، در این شفاخانه نیاز به جذب  ۵۹کارمند جدید مسلکی می‌باشد.

وی می‌گوید، روند جذب کارمندان جدید را آغاز نموده‌ و توانسته‌اند که در امتحان اول، ۴۷متخصص، داکتر، کارمند اداری، تخنیکی و خدماتی را جذب کنند، تا در بخش‌های مختلف شفاخانه، ایفای وظیفه نمایند.

به گفتۀ وی، ۱۲بست باقیمانده – که شامل بست داکتران و متخصصان نیز می‌باشد – را در آیندۀ نزدیک از طریق امتحان دوم به رقابت خواهند گذاشت.

وی افزود، به هدف تامین شفافیت در پروسۀ جذب بست‌های جدید، یک کمیتۀ نظارت از سوی وزارت صحت عامه ایجاد گردیده که ریاست آن به دوش رئیس صحت عامۀ ولایت پکتیکا می‌باشد و اعضای این کمیته، شامل نمایندۀ مقام ولایت، کارمندان شفاخانه ملکی و ریاست صحت عامه می‌شود.

پتمل می‌افزاید، ۳۰درصد افراد جدید را زنان تشکیل می‌دهند و ۷۰ درصد آن متخصصان، داکتران و کارمندان تخنیکی مرد استخدام شده اند.

اما وی مشخص نکرد که به چه تعداد کارمند، برای این ۵۹ بست ثبت نام کرده اند.

وی گفت، در حال حاضر در شفاخانۀ ۱۵۰بستر، امراض جراحی، داخله، یورولوژی، نسایی ولادی، عقلی و عصبی و سایر امراض درمان می‌گردد.

وی می‌افزاید، پس از اجرای عملی ارتقاء، بخش های جراحی، امراض داخله، نسایی ولادی، و جلدی جدا خواهد شد، و در واردهای جداگانه، این امراض درمان خواهد شد.

داکتر محمدنبی یکی ازشرکت‌ کننده‌گان امتحان به آژانس خبری پژواک گفت: «امتحان با شفافیت کامل برگزار گردید، من به بخش امراض داخله موفق گردیده‌ام واطمینان می‌دهم که وظیفۀ خود را با ایمانداری کامل انجام خواهم داد.»

گفتنی است، پیش از این در شفاخانۀ ملکی ولایتی پکتیکا ۱۱۸کارمند که شامل متخصصان، داکتران و کارمندان اداری می‌شد، ایفای وظیفه می‌نمودند که پس از ارتقای این شفاخانه به  ۱۵۰بستر، تعداد کارمندان آن به ۱۷۷تن خواهد رسید.

Views: 19

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر