زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

داکتر منصور مجاب

سال:۱۴۰۰ /۷ /۱۰

(طرح از مایشی و دایمی)

به ما نگویید فرهنگ مطالعه وجود ندارد  ازخود شروع کنید تا فرهنگ مطالعه نهادینه شود!

مقدمه!

در مورد فواید مطالعه زیاد یاد آوری نمی کنم فقط با این جمله اکتفا می کنم که بعد از این خواندن و نخواندن دیگر یکی نیست و فقط دانش قدرت است چون همه مردم اهمیت و فواید آن را درک کرده است  اما یک نوع غفلت پنهان و آشکار در برابر مطالعه کتاب از قبل وجود داشت  و دارد حتی در بهترین شرایط هم مردم اوقات فراغت خود را به فعالیت های پر می کردند و می کنند که برای آنها فایده نداشته اما همیشه حسرت زندگی مرفع را دارند پس اگر بتوانیم مطالعه را در وجود انسان به صورت یک نیاز ضروری درآوریم دیگر ارتباط او با جهان دانش و آگاهی مشکل نخواهد بود و بدون كدام زحمت خواهد توانست از راه مطالعه، درک و اندیشه خود را نسبت به جهان هستی رشد و تعالی بخشد.

زنده بودن و پویایی، نیاز به تغذیه خوب و کافی دارد. غذای فرهنگ هر جامعه نیز کتاب است که بدون آن، فرهنگ جامعه به نوع دچار پژمرده گی خواهد شد. ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، نمایانگر رشد ملی هر کشور است اما متأسفانه میزان مطالعه در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد و به کتاب آن طور که باید باشد توجه نمی‏شود. دولت در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه، مهم ترین نقش را برعهده دارد و باید در این مورد سرمایه گذاری کند و تمامی قشرهای جامعه را به سوی کسب معلومات مفید و سازنده سوق دهد.

برای افزایش جمعیت کتاب خوان و بالا بردن اشتیاق مردم به خرید یا امانت گرفتن کتاب از کتاب خانه، لازم است مجریان و دست اندرکاران نشر کتاب اعم از نویسنده، ناشر و مترجم ومراکز توزیع و فروش کتاب با یکدیگر همکاری نزديك داشته باشند تا بتوان در ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی به نتایج مطلوب رسید.

برای رسیدن به این هدف یعنی عادت به كتاب خوانی و بسترسازی فرهنگی برای آن، یك طرح صحیح و منطقی لازم است كه با ارایه راهكارها، فرهنگ كتاب خوانی را در جامعه افغانی عملی ساخته و به تداوم این فرهنگ در جامعه بی انجامد. اما اگر این کار را به صداقت تمام انجام ندهیم و تا چند سال دیگر در این جهان به خود جای تأ ثیر گذار نیابیم تحصیل، کسب وکار که ما یاد داریم در آینده بدون استفاده بوده وتوسط رباط ها انجام خواهد شد و ما:!!!

- برای تجارب وتحقیقات مورد استفاده قرار می گیریم!

- به شکل ابزار جنسی از ما استفاده می شود!

- مواد سوخت جنگ های ابر قدرت ها می شویم!

- گداتر می شویم!

پس همه ما باید و باید مطالعه کنیم و در گذشته زندگی نکنیم به کارهای بی ارزش، مادیات ومعنویات خود را صرف نکنیم بین خود نقاط مشترک پیدا کنیم با یک دیگر افتخارات را شریک کنیم ویکدیگر را حیثیت بدهیم!  هدف داشته باشیم نه آرزو هد‌ف با آرزو فرق د‌ارد‌. آرزو یعنی رسید‌ن به چیزی که آن را ند‌اریم. ولی هد‌ف یک نتیجه مشخص و قابل اند‌ازه‌گیری است که فرد‌ می‌خواهد‌ د‌ر یک چارچوب زمانی خاص به آن د‌ست یابد‌. معمولاً هد‌ف با آرزو، اشتباه گرفته می‌شود‌. آرزو، انسان را از واقعیت د‌ور و ذهن را اسیر وآشفته‌ خود‌ مي ‌کند‌. بنابر‌این بهتر است که از آن اجتناب شود‌.

هدف در لغت، به معني (نشانه) و (غرض) است، اما در اصطلاح، چيزي است که شخص ویا مسؤلین اداره قبل از عمل، آن را در نظر مي گيرد و نيروي و وسايل لازم را براي حاصل کردن آن به کار مي برد و غرض آن دست يابي و رسيدن به آن است.

  ماده های طرح مطالعه

ماده اول: You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر