زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

نخستین محمولۀ واکسین کرونا، تا شش ماه آینده وارد کشور مى شود

10 Jan 2021 - 18:55
10 Jan 2021 - 18:55

کابل (پژواک، ٢١ جدى ٩٩): وزارت صحت عامه  می گوید که قرار است نخستین محمولۀ واکسین کرونا، تا شش ماه آینده با حمایت مالی بانک جهانی و بانک آسیایی، وارد کشور گردد.

در خبرنامۀ مطبوعاتى اين وزارت که امروز منتشر و کاپى آن به دسترس پژواک قرار گرفته است، داکتر بشیر نورمل معین پلان و پالیسی و داکتر وحید مجروح معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه، امروز در نشستی چگونگى تهیه و تطبیق واکسین کرونا را با حضور نمایند‌گان ادارات مسئول مورد بحث قرار داد.

منبع افزوده است که در این نشست، روی تطبیق واکسین کرونا بر اساس اولویت بندی افراد معروض به خطر، نگهداری واکسین کرونا از طریق سیستم زنجیر سرد، استخدام یک هزار تیم برای تطبیق این واکسین، آموزش واکسیناتوران، جلوگیری از مصاب شدن کارمندان صحی، مدیریت درست برنامه واکسین بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

داکتر وحید مجروح، ضمن بررسی برنامۀ تهیه و تطبیق واکسین کرونا، به ادارات مسئول هدایت داد تا در راستای تطبیق این واکسین، با نظرداشت معیارات آن طی یک میکانیزم مشخص بیشتر تلاش نمایند.

وى افزود که قرار است نخستین محمولۀ واکسین کرونا، تا شش ماه آینده به حمایت مالی بانک جهانی و بانک آسیایی وارد کشور گردد.

همچنان در ادامۀ این نشست، پلان جدید GAVI  و HSS4 و کارکردها و دستاوردهای فعلی این دو پروژه، به گونۀ مختصر ارایه گردید.

بازدیدها: 53

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر