زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

 قرارداد امنیتی چهار میدان هوایی بیش از ۹ میلیون دالر قیمت امضاء شده است

 قرارداد امنیتی چهار میدان هوایی بیش از ۹ میلیون دالر قیمت امضاء شده است

author avatar
17 Oct 2021 - 14:07
 قرارداد امنیتی چهار میدان هوایی بیش از ۹ میلیون دالر قیمت امضاء شده است
author avatar
17 Oct 2021 - 14:07

کابل (پژواک،٢٥ میزان ۱۴۰۰): یافته های آژانس خبری پژواک نشان میدهد که ادارۀ پیشین هوانوردی ملکی قرارداد تامین امنیت چهار میدان هوایی را با یک شرکت خارجی به بیش از ۹ میلیون دالر قیمت امضاء کرده است.

در این توافق نامه کنترول امور امنیتی میدان هوایی های کابل، هرات، مزارشریف و کندهار شامل است.

پژواک صفحۀ راجستر را نیز بدست آورده است که به تاریخ ۲۸ برج اکتوبر سال ۲۰۲۰ این شرکت در مارکیت بین المللی به نام GAAC در دبی شش روز قبل از این قرارداد ثبت و راجستر کرده است.

در اسناد که آژانس خبری پژواک بدست آورده دیده می شود که این قرارداد قبلاً با کمپنی مشهور بریتانوی به قیمت سالانه ۱۲ میلیون دالر امضاء شده بود؛ اما به این شرکت که تازه ایجاد شده سالانه حدود ۱۵ میلیون دالر داده شده است که نسبت به گذشته ۲۴ فیصد افزایش نشان میدهد.

قرارداد که به ۹ میلیون دالر بلند امضاء شده است

آژانس خبری پژواک توافق نامۀ را بدست آورده است که با یک شرکت خارجی به نام GAAC که شش روز قبل از قرارداد در شهر تجارتی دبی امارات متحدۀ عربی راجستر شده و چند روز پس از قرارداد در افغانستان ثبت شده، ادارۀ هوانوردی ملکی توافق تامین امنیت چهار میدان هوایی را به قیمت ۹ میلیون دالر بیشتر تفاهم صورت گرفته است.

در قرارداد مدت تفاهم سه سال خوانده شده و مجموعاً ۴۷ اعشاریه ۶۹ میلیون دالر بودجه برای آن تخمین شده و بودجۀ ثابت برای هر سال ۱۵.6 میلیون دالر اختصاص داده شده است.

یک منبع ادارۀ هوانوردی ملکی که نمی خواست نامش در گزارش ذکر شود به آژانس خبری پژواک گفت که این قرارداد طی سال ۲۰۲۰ با یک کمپنی امنیتی به نام GAAC بخاطر تامین امنیت چهار میدان هوایی برای مدت سه سال به ٤٧،٦٩ میلیون دالر داده شده است.

به گفتۀ منبع، مصرف امنیت هر سال آن به یک شرکت اماراتی به ١٥،٦ میلیون دالر داده؛ اما قبلاً این قرارداد به یک شرکت دیگر به ۱۲ میلیون دالر داده شده بود.

منبع میگوید که قبل از این قرارداد ذکرشده با Olive Group  امضاء شده بود و در حال حاضر به کمپنی GAAC به قیمت ۲۴ فیصد بالا داده شده است.

منبع می افزاید: ” با Olive Group به ارزش ۱۲ میلیون دالر قرارداد شده بود و خریداری تجهیزات نیز در قرارداد شامل بود؛ اما در قرارداد جدید که به ۲۴ فیصد قیمت بالا داده شده تنها خدمات ارایه می کند.”

بر اساس معلومات نامبرده، Olive Group مشهورترین کمپنی بریتانیا است که در بیشتر کشورهای جهان قراردادهای امنیتی دارد.

منبع می افزاید: “زمانی که این قرارداد با کمپنی اماراتی صورت گرفته بود، تا آن زمان کمپنی مذکور هیچ وجود نداشت و پس از قرارداد به میان آمده است.”

منبع میگوید که قرارداد فوق الذکر یک کمپنی مشهور دیگر بریتانیا به نام G4s به قیمت سالانه ۱۰ میلیون دالر امضاء میکرد؛ اما مسئولان ذیربط با درنظر داشت منافع شخصی از آن جلوگیری کرد.

تغییر نام شرکت

پژواک در اسناد بدست آمده یافته است که گفتگوهای قرارداد به نام کمپنی G42 جریان دارشت؛ اما قرارداد با شرکت دیگر صورت گرفته است.

طبق اسناد، بعداً قرارداد به عوض کمپنی G42 با کمپنی GAAC که تازه (به تاریخ ۲۸ اکتوبر سال ۲۰۲۰ ، شش روز قبل از قرارداد) در امارات متحده عربی راجستر شده، صورت گرفته است.

بررسی ادارۀ تدارکات ملی

پژواک یک مکتوب ادارۀ تدارکات ملی را بدست آورده است که بالای این قرارداد انتقاد کرده و تاکید شده است که قرارداد به هزینه ۲۴ فیصد بیشتر با کمپنی صورت گرفته است که در این بخش هیچ تجربه ندارد.

در این مکتوب فیصله صورت گرفته که در خصوص این قرارداد دوباره غور شود.

این فیصله به تاریخ ماه عقرب سال ۱۳۹۹ در نشست که به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور قبلی با حضور داشت معاونین رئیس جمهور، وزیران مالیه، عدلیه و اقتصاد، مشاور حقوقی رئیس جمهور نمایندۀ مرکز روابط سکتور خصوصی با حکومت صورت گرفته است.

اما ریاست تعقیب فرامین و احکام، تعهدات مقام عالی ریاست جمهوری طی سال ۱۳۹۹ در هدایت شمارۀ ۸۱۰۰ خود به واحد سهولت سرمایه گذاری نگاشته است: “جلالتماب رئیس جمهور پس از مطالعۀ گزارش شما در خصوص سفر شرکت اماراتی به نام G42 چنین حکم کرد که از اقدامات شما تشکر، در اسراع وقت خودتان فیصله و پلان سرمایه گذاری را نهایی کنید.”

پاسخ ادارۀ هوانوردی ملکی

اما محمد قاسم وفایی زاده رئیس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی به آژانس خبری پژواک گفت که قرارداد چهار میدان هوایی افغانستان از سوی واحد سهولت سرمایه گذاری ریاست جمهوری و واحد حقوقی ریاست جمهوری از قبل ترتیب شده بود.

وی گفت: “ادارۀ سهولت سرمایه گذاری ریاست جمهوری و واحد حقوقی ریاست جمهوری شرکت قراردادی را قبلاً پیدا کرده بود و از ریاست جمهوری حکم قرارداد را بدست آورده بود.”

نامبرده افزوده است، زمانیکه ادارۀ هوانوردی ملکی در این قضیه دخیل شد، در اصلاح قرارداد تلاش های بیشتر را انجام داد و بعداً قرارداد را امضاء کرده است.

به گفتۀ وفایی زاده، در خصوص میدان های هوایی که کدام قرارداد صورت گرفته، در تطبیق آن مشکلات بیشتر وجود داشت.

وی میگوید: “مشکل ما در تطبیق قرارداد و عدم پرداخت انوایس های شرکت قراردادی بود که در مصرف پول شفافیت وحود نداشت؛ من نیز این کار نکردم که انوایس های شرکت پرداخت نمایم، پس از اثر این موضوع روابط من و ارگ خراب شد و بالای من فشار آورد که پول شرکت را پرداخت نمایم؛ اما من این کار نکردم و استعفا کردم و به عوض من فرد دلخواه شان مقرر کرد.”

وی گفت که در زمان قرارداد نام شرکت G42 بود؛ اما بعداً به نام GAAC  ثبت شده است.

از سوی دیگر، عطاالله نصیب رئیس واحد سهولت سرمایه گذاری به آژانس خبری پژواک گفت که قراردادها در نتیجۀ یک روند امضاء می شود و در این روند نظریات ادارات ذیربط نیز گرفته می شود و بعداً اجراات صورت می گیرد.

وی گفت، محمد قاسم وفایزاده رئیس آن زمان ادارۀ هوانوردی ملکی و هیئت همراه با وی بخاطر بحث و تبادۀ نظر در خصوص این قرارداد پیش از امضاء قرارداد به امارات متحدۀ نیز سفر کرده بود.

نامبرده میگوید: “قرارداد پس از دفاع محمد قاسم وفایزاده رئیس آن زمان ادارۀ هوانوردی ملکی و کمیسیون ملی تدارکات از سوی رئیس این اداره امضاء شده است.”

وی میگوید که انوایس های شرکت نیز از سوی این اداره امضاء شده و در اسناد نیز معلوم می شود که قرارداد از طرف کی امضاء شده است.

نتیجه:

بر اساس معلومات منابع و اسناد بدست آمده، در قرارداد تامین امنیت میدان های هوایی ذکرشده فساد صورت گرفته است که مقامات ذیربط آن زمان در آن دست داشتند.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

Views: 1580

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر